Løvtag

Ny rapport om bæredygtighed til hverdag og på ferien

21.4.2021
Foto: Søren Larsen

En netop udgivet rapport fra Dansk Kyst- og Naturturisme afdækker danske og tyske forbrugeres syn på bæredygtighed til hverdag og på ferie. Nu skal viden herfra være med til at danne grundlag for det videre arbejde mod en grøn omstilling af feriehus- og campingproduktet.

Bæredygtighed, grøn omstilling og miljøhensyn præger i stadigt stigende grad samfundsdebatten og vidner om et voksende klimafokus – også inden for turismen. Det aflæses blandt andet i en stigende efterspørgsel blandt forbrugerne efter bæredygtige løsninger under ferien – en tendens, som den nuværende covid-19-situation blot forventes at have accelereret yderligere. Vi kan derfor forvente, at gæsternes rejsevalg i endnu højere grad vil være påvirket af bæredygtige og miljømæssige hensyn fremadrettet.

Disse forhold har lagt til grund for en ny rapport fra Dansk Kyst- og Naturturisme, der undersøger de aktuelle ferietendenser midt i den nuværende coronapandemi for at belyse, hvilke bæredygtige elementer i forhold til grøn omstilling der efterspørges, hvad forbrugerne forbinder med bæredygtighed, og hvilke tendenser der spirer frem i forhold til en mere bæredygtig ferie og - ikke mindst - hos hvem?

Bæredygtighedens stigende betydning

Både danske og tyske forbrugeres holdninger til bæredygtighed i hverdagen og under ferien er fokus for den nye rapport. Rapporten belyser, at bæredygtighed vinder frem, men indeholder også nogle måske lidt overraskende indsigter, fortæller Henriette Mølgaard Hansen, senioranalytiker ved Dansk Kyst- og Naturturisme:

”Der hersker ingen tvivl om bæredygtighedens stigende betydning. Forbrugeren forventer, at også vores turismevirksomheder forholder sig proaktivt til bæredygtighed, og at ansvaret i forbrugernes optik ligger hos virksomhederne. Det vil sige, at det er virksomhederne, der skal sørge for, at ferieopholdet bliver bæredygtigt og ligeledes hjælpe forbrugerne med at få den mest bæredygtige ferie som muligt. De gør det nemlig ikke af sig selv. Bæredygtighed er en hygiejnefaktor for turisterne. De forventer, at de bæredygtige hensyn er taget på feriestedet, uden at de nødvendigvis vil betale ekstra for det.”

Selvom der ikke nødvendigvis ligger en ekstra indtjeningsmulighed for virksomhederne i at være grønne her og nu, så er det ifølge rapporten alligevel vigtigt, at virksomhederne forholder sig til bæredygtighed, ellers risikerer man nemlig at blive fravalgt.

Holder man ”ferie” fra de bæredygtige principper?

Rapporten konkluderer også, at der for de fleste forbrugere er forskel på hverdag og ferie. Ferie er for fornøjelsens skyld og for mange dermed direkte forskellig fra hverdagens forpligtigelser.

”Vi kan ud fra dataene i rapporten se, at nogle forbrugere holder lidt ”fri” fra deres bæredygtige prioriteringer, når de er på ferie. Det er i høj grad fornøjelsen og hyggen, der er i højsædet, og det bæredygtige er derfor ikke det allervigtigste i ferien. Nogle bæredygtighedshandlinger hører til i hverdagen, men det er altså ikke dem alle, vi ser, der finder vej til ferien. Der er dog nogle forskelle mellem de danske og tyske forbrugere, hvor vi kan se, at bæredygtighed for de tyske gæster fylder lidt mere også under ferien,” uddyber Henriette Mølgaard Hansen. 

Udvikling af bæredygtig overnatningskapacitet

Rapporten er udarbejdet som en del af projektet ’Bæredygtig Kapacitet’, der har fokus på at arbejde med en grøn omstilling af de markedsmodne kerneprodukter inden for kyst- og naturturismen – feriehuse og campingpladser - for derved at fremtidssikre udbuddet af markedsrelevante og bæredygtige overnatningsprodukter. Rapporten skal sammen med flere vidensbaserede rettesnore danne grundlag for arbejdet med initiativer mod et grønnere og deraf også et mere konkurrencedygtigt overnatningsprodukt på sigt.

Med baggrund i blandt andet rapportens resultater er næste trin at teste, hvilke nye eller eksisterende teknologier der kan bidrage til en grøn omstilling af disse overnatningsformer. Dette ved konkret at invitere testpiloter til at afprøve løsningerne i udvalgte feriehuse og campingpladser. Målet er både at finde frem til, hvordan man kan imødekomme den klimavenlige markedsefterspørgsel, men også at bidrage til at indfri virksomhedernes egne målsætninger.

Om rapporten

  • Dansk Kyst- og Naturturisme har udgivet rapporten 'Bæredygtighed til hverdag og på ferien. Danske og tyske forbrugeres syn på grøn omstilling'.
  • Rapporten er udarbejdet af Kvistgaard + Hird, Silverbullet Research og Firstmove på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme.
  • Rapporten er baseret på desk research, to panelundersøgelser samt et repræsentativt udsnit af hhv. 1000 danskere og tyskere, dybdeinterviews samt fremtidsstudier 
  • Rapporten er udarbejdet som en del af projektet 'Bæredygtig Kapacitet' og udgør den første af tre hovedaktiviteter i projektet, hvor næste aktivitet har fokus på test af nye/eksisterende teknologier, der kan bidrage til mere klimavenlige overnatningsprodukter med fokus på feriehuse og campingpladser. 

 

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk