Camping hitter

Campingbranchen rykker på outdoor-boom

23.6.2021
Foto: Laban Stories

En massiv efterspørgsel på outdoor og bæredygtige ferieoplevelser danner grundlag for et omfattende udviklingsarbejde, der skal positionere camping i Danmark som en oplagt og attraktiv ferieform for både eksisterende og nye gæster, der ønsker en naturnær og bæredygtig ferie.

Camping har stærke rødder i dansk turisme og er fortsat en populær ferie- og overnatningsform for danske såvel som udenlandske turister. Campingpladserne er med 10,4 mio. overnatninger (2020) den andenstørste overnatningsform i kyst- og naturturismen. Mere end hver fjerde overnatning i kyst- og naturturismen foregår på campingpladserne, som i disse år er i rivende udvikling. Bæredygtighed, nærhed til naturen og muligheden for aktivt at bruge den til outdoor-aktiviteter er nogle af tidens mest dominerende tendenser, når det kommer til turisternes valg af ferieform, og det rykker campingpladserne nu på i håbet om at tiltrække nye målgrupper.

"En stor del af campingpladserne rammer i kraft af deres beliggenhed og overnatningsprodukter lige ned i denne højaktuelle efterspørgsel, og vi ser et stort potentiale i at koble og udvikle campingproduktet yderligere med afsæt i stærke trends inden for landskabsdesign, arkitektur, fællesskaber og bæredygtige løsninger," forklarer Mette Greisen Damsgaard, der er specialkonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fremtidens camping skal ifølge Mette Greisen Damsgaard imødekomme behovene fra fremtidens gæster ved at tilbyde autentiske naturoplevelser, spændende overnatningstilbud og attraktive mødesteder, der matcher gæsternes efterspørgsel. Det er blandt andet baggrunden for et omfattende udviklingsarbejde i regi af Dansk Kyst- og Naturturismes projekt CAMP NOW, som har til formål at styrke og udvikle campingproduktet til en moderne, bæredygtig og naturbåren overnatningsform af høj kvalitet.

"CAMP NOW-projektet kombinerer en målrettet udviklingsindsats på produktsiden med en ny brandingindsats, som rummer de eksisterende målgrupper, men som også taler til nye målgrupper. Målet er at bidrage til en gennemgribende transformation, så camping i endnu højere grad bliver en attraktiv overnatningsform for gæster, der ønsker bæredygtig outdoor-oplevelse," siger Mette Greisen Damsgaard og tilføjer:

"Når nye tiltag kombineres med alle de fordele, camping i forvejen rummer, såsom åben himmel, nærhed til naturen og lettilgængelige fællesskaber og ikke mindst bæredygtighed, kan camping blive endnu mere attraktivt, end det i forvejen er."

Millioner af overnatninger på spil

Gennem en række virksomhedsnære udviklingsforløb samt en målrettet markedsføringsindsats er målet med CAMP NOW at bidrage til flere overnatninger og øget omsætning i campingbranchen fra særligt tyske og hollandske gæster – og potentialet er stort, lyder det fra Mads Schreiner, der er markedschef hos VisitDenmark i Tyskland.

"Camping er kæmpestort i Tyskland, og Danmark anses som en attraktiv campingdestination på niveau med Frankrig og Holland. Danmark ligger generelt i top i forhold til tyskernes toprejsemotiver post corona, som blandt andet omfatter parametre som plads, frihed, tryghed og natur, og det momentum skal vi udnytte," siger Mads Schreiner og fortsætter:

"Vores potentialeanalyse for campingsegmentet viser desuden, at i alt 11,2 mio. tyskere er interesseret i camping som ferieform, hvoraf knap fem mio. retter blikket mod nord og har Danmark med i overvejelserne som campingdestination de kommende år. Hvis vi kan skubbe blot en andel af dem i den rigtige retning via denne indsats, er der således meget at vinde i form af potentielle overnatninger og turismeomsætning."

Der er i regi af CAMP NOW blandt andet udviklet en ny kernefortælling om bæredygtig outdoor-camping, som danner grundlag for en omfattende markedsføringskampagne målrettet prioriterede målgrupper i Tyskland og Holland.

"Når det kommer til de tyske campinggæster, kigger vi særligt på to segmenter – henholdsvis det klassiske campingsegment og en ny målgruppe, som i høj grad udspringer af den aktuelle outdoor-trend, hvor gæsterne har præferencer for bæredygtighed og ferie tæt på naturen," forklarer Mads Schreiner og tilføjer afslutningsvis:

"Campingbranchen har i høj grad fået øjnene op for denne bevægelse, og mange pladser er i disse år i rivende udvikling i forhold til at skabe bæredygtige kvalitetsoplevelser, der imødekommer de tendenser, vi ser i markedet i disse år."

Kampagnen skudt i gang

VisitDenmark står bag markedsføringskampagnen i Tyskland og Holland, hvor opstart har været timet med de gradvise grænseåbninger. På begge markeder kører kampagnen i juni og juli måned.

Kampagnen favner både de campinggæster, der foretrækker henholdsvis aktivitet og fordybelse i naturen, men henvender sig også nye grupper af campingturister, der har outdoor og bæredygtighed i fokus. Dette gøres via en stærk online tilstedeværelse tilpasset de prioriterede målgrupper med brug af både bannere, video og sociale medier med mere. Dertil er der udviklet målrettede kampagnesider i både Tyskland  og Holland.

Nedenfor er indsat den tyske video, der er udviklet som del af kampagnen.

Fakta om 'CAMP NOW - Building sustainable outdoor camps and brands'

  • Projektet har et samlet budget på 5.290.000 kr.
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter projektet med 2.645.000 kr. fra puljen for lokale og tværgående turismeprojekter
  • Foruden Dansk Kyst- og Naturturisme, er følgende partnere i projektet: VisitDenmark, Camping Outdoor Danmark, DigitalLead, Energy Cluster Denmark, Destination Nordvestkysten, Destination Sønderjylland, VisitAarhus, Destination Fyn, VisitSydsjælland-Møn, Visit Lolland-Falster og Destination Bornholm
  • Projektet løber fra 1. august 2020 til 31. juli 2022
  • Du kan læse mere om Camp Now projektet her 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk