Dansk Kyst- og Naturturisme
Teltplads - Ærøskøbing, Lille Risevej

CAMP NOW – Building sustainable outdoor camps and brands

CAMP NOW kombinerer en målrettet udviklingsindsats på produktsiden med en ny brandingindsats. Målet er at bidrage til en gennemgribende transformation, så camping i endnu højere grad bliver en attraktiv overnatningsform for gæster, der ønsker bæredygtig outdoor overnatning.

Parametre som bæredygtighed og outdoor-oplevelser fylder mere og mere i vores valg af ferie. CAMP NOW vil derfor med afsæt i netop den tendens arbejde med at styrke og udvikle både campingproduktet samt branding af camping som ferieform. Gennem en række virksomhedsnære udviklingsforløb samt en målrettet brandingindsats er målet at bidrage til flere overnatninger og øget omsætning i campingbranchen.

CAMP NOW består af 3 spor:

 1. BUILDING OUTDOOR CAPACITY
  Her arbejdes med selve overnatningstilbuddet, blandt andet campingpladsens indretning, udbuddet af overnatningstilbud, servicefaciliteter, oplevelsestilbud mv. Der skal udarbejdes udviklingsplaner for hver campingplads, og der ydes rådgivning ift. realisering.
   
 2. BUILDING SUSTAINABLE CAMPS
  Her arbejdes med at identificere og teste forskellige tech-løsninger, der understøtter den bæredygtige transformation, og som skaber synlighed for gæsterne.
   
 3. BUILDING A NEW BRAND
  Her identificeres relevante målgrupper og markeder og på baggrund af dette udarbejdes en ny kernefortælling om bæredygtig outdoor camping. Der produceres desuden content og gennemføres kampagner målrettet prioriterede målgrupper i Tyskland og Holland.

CAMP NOW vil arbejde tæt med 8-10 campingpladser fordelt over hele landet, og derudover vil der blive udarbejdet en ”STATE OF THE ART CAMP”, hvor udviklingsgreb, udvalgte koncepter samt anbefalinger vil blive samlet og offentliggjort.

Det producerede content vil være tilgængeligt via VisitDenmarks mediadatabase og vil kunne anvendes frit. CAMP NOW har en økonomisk ramme på 2,6 mio. kr. og gennemføres i perioden 1. august 2020 – 31. juli 2022.

Projektets partnere er:

 • Dansk Kyst- og Naturturisme (projektejer)
 • VisitDenmark
 • Camping Outdoor Danmark
 • DigitalLead
 • Energy Cluster Denmark
 • Destination Nordvestkysten
 • Destination Sønderjylland
 • VisitAarhus
 • Destination Fyn
 • Destination SydkystDanmark
 • Visit Lolland-Falster
 • Destination Bornholm

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Mette Greisen Damsgaard
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 30 49 33 49