Familie ved Råbjerg Mile

Danske, tyske og norske turister er storforbrugere af apps under ferien

9.11.2021
Foto: Mark Tustrup

En ny undersøgelse afdækker danskernes, nordmændenes og tyskernes digitale vaner og informationsbehov under ferien. Den viser, at to ud af tre søger information fra mobile devices under ferien, og i gennemsnit bruger halvdelen apps til at søge information og inspiration.

Gennem de seneste år har forbrugernes digitale adfærd ændret sig, og udviklingen er accelereret under coronapandemien.

Med en ny brugerundersøgelse har man nu afdækket danskernes, nordmændenes og tyskernes digitale vaner og informationsbehov under en ferie.

Omkring to ud af tre af både danskere, nordmænd og tyskere bruger mobile devices til at søge information under deres ferie. Nordmændene er de flittigste brugere. På tværs af nationaliteter er det generelt spisesteder, vejr og overnatningssteder, som respondenterne søger efter, mens de er på ferie. Dog ser man også forskelle på tværs af nationaliteter. Eksempelvis er tyskerne mere interesserede i information om shopping, historiske steder og monumenter.

”Tidligere analyser har undersøgt gæsternes digitale vaner i planlægningsfasen og dermed inden ferien, men der manglede i høj grad viden om gæsternes digitale vaner og behov, mens de er på ferie,” forklarer destinationsudviklingschef Jacob Kirkegaard Larsen og fortsætter:

”Undersøgelsen viser os, at gæsterne har en meget digital tilgang til at søge informationer, når de er på ferie. Den gamle skrøne med, at tyskerne ikke bruger smartphone eller tablet holder altså ikke længere. Med resultaterne af denne undersøgelse ved vi nu, hvilken information gæsterne har behov for, mens de er på ferie. Ved at tilbyde den rette information, kan vi i sidste ende være med til at øge gæstetilfredsheden,” siger Jacob Kirkegaard Larsen.

Undersøgelsen er gennemført af MediaCom på vegne af Destination Vadehavskysten, Destination Vesterhavet, Destination Nordvestkysten, VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. Den er udarbejdet i forbindelse med projektet Vestkysten:Digital, der eksekverer på udvalgte anbefalinger i den digitale strategi for wayfinding.

”I den digitale strategi var én af anbefalingerne at udvikle en fælles app for Vestkysten til at vise vej til oplevelser. Derfor lancerede vi før sommeren den fælles app VESTKYSTEN. Undersøgelsen af gæsternes digitale vaner understøtter, at apps i høj grad bliver brugt til at søge information. Desuden kan vi ud fra undersøgelsen se, hvad gæsterne ofte søger efter, mens de er på ferie. Det kan vi udnytte i appen, så vi giver dem nøjagtig den information og de tilbud, de efterspørger,” fortæller Linda Bilberg Nyholm, udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Læs mere om den fælles vestkyst-app

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk