nordsjælland

Danskernes rejselyst når nye højder, men økonomien bekymrer på sigt

4.7.2023
Foto: Sareh Green, VisitNordsjælland

En ny undersøgelse af danskernes ferieadfærd fra Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark viser, at danskernes rejselyst er større end nogensinde. Størstedelen af danskerne forventer at tage på ferie i både Danmark og udlandet i 2023, men på længere sigt bekymrer økonomien. 

En ny undersøgelse foretaget af Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark viser, at danskernes ferieadfærd slog nye rekorder i 2022. Hele 89 pct. af danskerne var på en ferie med mindst én overnatning i 2022, hvilket er en stigning på 4 pct. fra 2019, og dermed overgår danskernes rejselyst nu tidligere år før corona.

Tal fra Danmarks Statistik tegner ligeledes et positivt billede for dansk turisme med 62,7 mio. turistovernatninger i 2022 svarende til en stigning på 22 pct. i forhold til året før og en stigning på 12 pct. sammenlignet med 2019, der var den sidste normale sæson inden corona. Danskernes rejselyst kan også aflæses i 2023-tallene, hvor ni ud af 10 danskere forventer at tage på ferie:

"Danskernes ferieforventninger ligger fortsat på et utrolig højt niveau. Langt størstedelen af danskerne forventer at tage på ferie i 2023 - både i Danmark og i udlandet," fortæller Sisse Wildt, som er kommunikationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme, og fortsætter: 

"Nu handler det om at bygge ovenpå den gode oplevelse herhjemme, så gæsterne holder fast i Danmark som feriedestination, selvom det igen er muligt at rejse ud."

Ifølge undersøgelsen forventer 79 pct. af danskerne at tage på ferie i udlandet, mens 39 pct. forventer at holde ferie i Danmark i 2023.

Kriser skaber bekymringer 

Den aktuelle økonomiske situation kan ifølge undersøgelsen se ud til at have betydning for danskernes ferievalg på længere sigt. Inflationsstigninger og lav økonomisk sigtbarhed er nemlig den største kilde til bekymring hos danskerne, og over halvdelen forventer, at deres rejsevalg vil blive påvirket af prisstigninger på rejser. Frygten for manglende returnering ved aflysninger samt forværring af den nuværende økonomiske situation fylder også for danskerne. Allerede nu er andelen, som fremadrettet forventer at tage på ferie både i Danmark og i udlandet fremover, faldet med 11 pct. fra 40 pct. i 2022 til 29 pct. i 2023. 

"Undersøgelsen viser, at danskerne gerne vil rejse ud i verden igen. Det er ikke overraskende efter corona-pandemien, hvor mange turister holdt ferie i hjemlandet. Men undersøgelsen viser også, danskerne har ikke vendt Danmark ryggen. Danmark bevarer sin position som en attraktiv feriedestination blandt danskerne nu og fremover,” siger Erik Mortensen, som er Head of Global Brand & Business Development hos VisitDenmark, og tilføjer:

"Økonomien bekymrer mange danskere, og det kan få betydning for valg af rejser det kommende år. Den økonomiske usikkerhed kan få flere til at droppe de oversøiske rejsemål og i stedet blive hjemme eller rejse til lande tæt på Danmark.

Corona-pandemien og krigen i Ukraine ser imidlertid ud til at være kommet på lidt afstand i danskernes hverdag. Dog er der tre ud af 10 danskere, som påpeger, at deres rejsevaner er påvirket af en bekymring for, om corona blusser op igen, mens 36 pct. er bekymrede for udviklingen i Ukraine.

"Turismeerhvervet har de seneste år formået at navigere i en ny virkelighed, der har krævet hidtil usete niveauer af omstillingsparathed, og det er blandt andet på grund af denne evne til at imødese nye gæstekrav, at dansk turisme er kommet stærkere om på den anden side. Nu befinder vi os igen i en situation, der kræver en tilpasning til de ændrede markedsvilkår, så vi fortsat kan tilbyde attraktive ferieoplevelser i Danmark," slutter Sisse Wildt.

Om Dansk Image- og Potentialeanalyse 2023

Den Danske Image- og Potentialeanalyse er en årlig undersøgelse af danskernes ferieadfærd i det forgangne år, ferieplanerne for det kommende år og betydningen af aktuelle forhold og deres forbindelse med rejseadfærd.

Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark står bag rapporten, som er baseret på analyser af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 år og derover. Samlet har 1.547 danskere svaret på undersøgelsen i perioden fra d. 5. – 17. april 2023. Det er ottende gang, at analysen gennemføres.

Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk