Rømø - Lakolk Strand

Datadrevne destinationer skal sikre fremtidens turisme

4.6.2020
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Destination:Digital sætter fokus på fremtidens bæredygtige turisme gennem udvikling af digitale, datadrevne destinationer. Projektet er netop blevet udvalgt blandt flere hundrede til at modtage 1,5 mio. kr. fra itelligence, der er en del af den internationale telekoncern NTT DATA i Japan.

Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence og Cloud Computing rimer ikke umiddelbart på ferie, kyst og natur med nærvær i centrum. Men det skal det fremadrettet. For nye teknologier og digitale løsninger bringer uanede muligheder for at skabe nye kundeoplevelser, sikre en mere bæredygtig drift og en bedre konkurrenceevne – og for turismebranchen ligger der her et uudnyttet potentiale.

For at styrke digitaliseringsindsatsen inden for branchen har Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med en gruppe forskere fra Copenhagen Business School (CBS), VisitDenmark og Visit Rømø-Tønder samt med deltagelse af Aalborg Universitet og itelligence etableret projektet Destination:Digital. Projektet skal efterprøve potentialet for bæredygtig vækst inden for turismen gennem opsamling og strukturering af en række data. Den omfattende dataindsamling er kendt fra Smart Cities, men er her koblet på tværs af en destination – og for første gang i en turismekontekst.

"Det er vores klare opfattelse, at de fleste af landets turismevirksomheder er klar over, at digitalisering og teknologiforståelse er afgørende for deres forretning, med dette projekt forsøger vi at skabe rammen for denne udvikling ved at kombinere data på tværs af private og offentlige partnere samt destinationsselskaberne som omdrejningspunkt," forklarer innovationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme Rasmus Friis Sørensen.

Udvalgt blandt flere hundrede projekter

Projektet er netop blevet udvalgt til at modtage 1,5 mio. kr. fra itelligence, der er en del af den internationale telekoncern NTT DATA i Japan. Projektet er udvalgt blandt flere hundrede globale projekter.

"Med opbakningen fra itelligence får vi åbnet nye muligheder for at teste og maksimere omfanget af de datakilder, vi har til rådighed i dansk turisme. Det giver nye muligheder, som vil kunne skabe bedre bundlinje og en klar konkurrencefordel på det internationale marked, når den aktuelle situation tillader, at Danmark igen kan tage imod turister fra nær og fjern," siger Rasmus Friis Sørensen.

Administrerende direktør hos itelligence Per Falck Jensen fortæller:

"itelligence har i en årrække hjulpet virksomheder i deres transformationsrejse til såkaldte ”Intelligent Enterprises”, hvor virksomhederne igennem digitalisering, big data og kunstig intelligens bliver til selvkørende og selvregulerende enheder, der kan informere og rådgive dets brugere på en helt ny måde. Det er netop dette koncept, vi nu ønsker at overføre til Rømø og turisterhvervet, og vi kan allerede nu se en lang række paralleller til vores arbejde med eksempelvis planlægning og forsyningskæder i traditionelle virksomheder," og understreger:

"Etisk og sikker opsamling og anvendelse af data bliver selvsagt en hjørnesten i projektet, da vi kommer til at arbejde med analyse og forudsigelse af menneskestrømme, købsadfærd, energiforbrug, biltrafik og meget andet."

Fra Roskilde Festival til Rømø

Projektet Destination:Digital igangsættes i første omgang som et pilotprojekt på Rømø, men forventningen er, at resultaterne efterfølgende kan bredes ud til flere destinationer.

"Vi har gennem flere år arbejdet med dataindsamling i forbindelse med gæsteadfærd i samarbejde med en række store events indenfor kultur og sport, hvilket har givet os en ekspertise og erfaring, som vi nu vil forsøge at overføre til turismesektoren for således at opnå indsigter og udvikle branchen i en retning, der kan skabe merværdi for den enkelte gæst," forklarer projektleder Per Østergaard Jacobsen, der er ekstern lektor på CBS.

Projektet vil blandt andet opsamle strukturerede data, herunder belægningsprocenter, salg og besøgstal samt ustrukturerede data, som eksempelvis tæller trafikmålinger, vejr og data fra sociale medier for således at kunne opnå indsigter i sammenhænge, man ikke ellers ville have adgang til – tilmed i realtid.

Derudover kan gæster på Rømø se frem til at blive mødt af Turist Tove, som er en digital avatar fra itelligence, der skal optimere serviceoplevelsen for turister gennem en personificeret dialog, der blandt andet kan kobles op på destinationens app og tilgås døgnet rundt.

"Det er ikke kun et spørgsmål om ny teknologi, men også en ændring i mindset i forhold til turistorganisationernes rolle fremadrettet. Hvis man formår at integrere og anvende teknologiens mange muligheder i det daglige arbejde, vil det bidrage til at sikre en større grad af agilitet og skabe bedre betingelser for destinationsudvikling i fremtiden," understreger Per Østergaard Jacobsen.

Per Østergaard Jacobsen fremhæver desuden, at datamaterialet kan bruges til at forudsige en bestemt adfærd og således påvirke denne gennem forskellige tiltag, der blandt andet kan medvirke til at mobilisere gæsterne på destinationen og optimere eksisterende processer og serviceniveau.

I spidsen for en mere digital branche

Projektet skulle oprindeligt være gået i gang i påskedagene, men grundet coronakrisen blev pilotprojektet udskudt til ultimo maj og fortsætter frem til efterårsferien. Hos turistorganisationen Visit Rømø-Tønder glæder man sig over udsigterne til snart at tage hul på projektet.

"Som Sønderjyllands største destination målt på overnatninger og landets tredjestørste kommune målt på tyske feriehusovernatninger er vi dybt afhængige af turismen som vækstmotor i vores landsdel. Derfor er vi naturligvis også stolte over, at vi kan bidrage til fremtidens bæredygtige turisme gennem udviklingen af en mere digital branche til stor gavn for både turismeerhvervet og gæsterne, der vil få oplevelsen af et markant højere serviceniveau, når de besøger vores destination," forklarer Kenneth P. G. Madsen, der er turistchef i Visit Rømø-Tønder, og uddyber:

"Vi får nu de fornødne værktøjer til at monitorere turismeudviklingen og gæsternes efterspørgsel, og det giver os en unik mulighed for at omstille os til nye forhold på rekordtid og servicere nichegrupper af turismen, som vi ikke før havde ressourcer til. Men det skal naturligvis ikke kun anses som et kommercielt værktøj – det er lige så meget en måde, hvorpå vi kan bevare og beskytte de kvaliteter, vi har i dag, herunder naturen som er et af vores stærkeste trækplastre."

Det er hensigten, at pilotprojektet på Rømø kan skabe grundlag for yderligere forskningsmidler med henblik på at udbrede konceptet til flere destinationer.

 

Læs mere om Destination:Digital

Alice Bank Danielsen
Vil du vide mere?

Programchef

abd@kystognaturturisme.dk