Destination Digital på Rømø

Destination:Digital

Foto: Visit Rømø-Tønder

Med projektet 'Destination:Digital' testes en bred anvendelse af data på destinationsniveau - nærmere bestemt på Rømø. Gennem en koordineret opsamling og strukturering af offentlige, private og halv-offentlige data opbygges en pilot på et dashboard og et dataflow.

Artiklen er fra 2021

Ændrede efterspørgselsmønstre hos turisterne og et behov for mere bæredygtige løsninger, både når det kommer til økonomi, klima og infrastruktur, sætter pres på turismeerhvervet. Dertil har corona-pandemien efterladt et erhverv i store økonomiske problemer efter måneders nedlukning – en global krise, der også meget sandsynligt vil ændre turisternes adfærd på længere sigt.

For turismen ligger der et uudnyttet potentiale i at gøre brug af ny teknologi og digitale løsninger til at styrke erhvervet og forbedre dansk turismes konkurrenceevne.

Projektet Destination:Digital vil indsamle store mængder af data med det formål at give indsigt i, hvor der kan sættes ind for at øge produktiviteten, forbedre servicen og kvaliteten af gæsternes oplevelse og ikke mindst sikre en bæredygtig udvikling af destinationen – det kan fx være værdifulde indsigter til at foretage nye investeringer.

Projektet vil udfolde sig på Rømø, der med sin afgrænsede geografi fungerer optimalt som et testlaboratorium. Gennem indsamling og strukturering af både offentlige, private og halvoffentlige data vil projektet opbygge en pilot på et dashboard og et dataflow på destinationsniveau.

Dataene vil være strukturerede data som belægningsprocenter, salg og besøgstal samt ustrukturerede data som trafikmålinger, vejr og data fra sociale medier. Sammen skal de give indsigter i sammenhænge, man ellers ikke ville få adgang til – i realtid. Det skal skabe bedre betingelser for at optimere gæsteoplevelsen, produktiviteten eller ROI på marketingbudgettet på destinationen – både fra dag til dag og på længere sigt – fordi datamaterialet gør det muligt at forudsige en bestemt adfærd.

Modellen og erfaringerne fra pilotprojektet skal efterfølgende munde ud i flere tests på danske destinationer samt et større og mere komplet forskningsprojekt, som Copenhagen Business School vil stå i spidsen for.

Projektets partnere

Visit Rømø-Tønder itelligence Aalborg Universitet
Copenhagen Business School Aguardio CrowdConnected
HedeDanmark IBM Visit Rømø-Tønder

 

VisitDenmark