Hjejleselskabet

Tursejlads-arrangør: Kompetenceprojekt gav os digital inspiration

2.6.2021
Foto: Hjejleselskabet

Kursusforløbet i Digital Ledelseskultur for turisterhvervet i Aarhus-området er nu halvvejs. Målet er at styrke deltagervirksomhedernes digitale kompetencer, og hos Hjejleselskabet er man allerede godt i gang med at skabe digitale værktøjer, der skal give overblik og viden fra egen data.

Digitalisering er afgørende for mange virksomheders konkurrenceevne. Også inden for turisme, hvor både ny teknologi og ændrede gæstepræferencer stiller nye krav til ferieoplevelsen. For mange turistvirksomheder ligger der et stort potentiale ved at inddrage nye teknologier og nye digitale løsninger til både at optimere arbejdsgangene og udvikle forretningen.

Derfor er Dansk Kyst- og Naturturisme partner i det ambitiøse kompetenceprojekt Digital Ledelseskultur og afholder målrettede forløb for at styrke konkurrencekraften via digitalisering hos landets turisterhverv. Rasmus Friis Sørensen, innovationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme, fortæller:

”Med vores forløb i Digital Ledelseskultur håber vi, at deltagervirksomhederne får oplevelsen af, at de digitale værktøjer kan være en ekstra ressource for dem. Vi ved, at der i mange virksomheder løbes rigtig stærkt, og at mange hver dag skal prioritere tid og ressourcer benhårdt. Via forløbet håber vi at kunne pege på nye, digitale udviklings- og optimeringsværktøjer, der kan være en medspiller til at effektivisere processerne, så nogle af de ressourcer, der i dag går til drift, i stedet kan frigives til fx mere innovation og udvikling i turismeerhvervet generelt.”  

Hjejleselskabet fik nye indsigter i det digitale potentiale

I Aarhus-området udbyder Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitAarhus i fællesskab forløbet i Digital Ledelseskultur, hvor i alt 38 personer fra 13 turistvirksomheder deltager. Virksomhederne er nu midtvejs i det 10 måneder lange forløb og har derfor allerede draget gode erfaringer med undervisningen i praksis.

En af deltagerne er Hjejleselskabet, den traditionsrige kulturinstitution og tursejlads-arrangør, der hvert år sejler 135.000 gæster rundt på Silkeborgsøerne og til Himmelbjerget. Her fortæller Betina Agerbo Nielsen, souschef hos Hjejleselskabet, at de valgte at gå med i forløbet for at få mere viden om nye udviklingsmuligheder i branchen:

”Vi tilmeldte os, da vi gerne ville skabe en fælles forståelsesramme for vores digitale muligheder - både hos os selv, men også i samarbejdet med andre. Vi ville gerne vide mere om, hvad der rører sig i branchen, men også blive klædt bedre på til at navigere i det. For hvad kan man egentligt få ud af at arbejde med digitale løsninger og ikke mindst, hvilke krav og forventninger kan man stille, når man skal indfri det i samarbejdet med konsulenter og leverandører?”

En af de cases, som kompetenceforløbet har fokuseret på, har været big data-projektet Destination:Digital fra Rømø, hvor man har arbejdet med at trække adfærdsviden om øens gæster ud af forskellige typer datakilder. Og netop heri har Betina Agerbo Nielsen set mange paralleller til Hjejleselskabets hverdag:

”Vi har allerede en masse data om vores gæster, men har indtil nu været vant til at kigge på dem meget projektorienteret, hvor vi i perioder har haft fokus på udvalgte touch-points, målgrupper eller kanaler for derefter at flytte fokus helt til nye områder. Vi håber, at vi fremadrettet kan få aktiveret og sammenkædet vores data, så vi sikrer, at vi kontinuerligt kan indarbejde viden herfra i vores drift.”   

Under forløbet opstod nemlig idéen om at udvikle Hjejleselskabets eget dashboard, der skal hjælpe til at se sammenhænge mellem forskellige datakilder, sætte data i system og tydeliggøre, hvad der spiller ind på selskabets KPI-mål.

”Dashboard-tanken er en udløber af vores deltagelse i Digital Ledelseskultur, hvor vi også har fået gode input til samarbejdspartnere, der kan hjælpe os med at realisere det. Vores mål er at udvikle et dashboard, som vi kan bruge til at skabe overblik og optimere vores dagligdag. Det skal vi se på under sidste del af forløbet og forhåbentligt søsætte i løbet af efteråret,” slutter Betina Agerbo Nielsen.

Flere forløb igang

Dansk Kyst- og Naturturisme afholder, foruden forløbet i samarbejde med VisitAarhus, også forløb i destinationerne: Bornholm, Trekantområdet, Fjordlandet, Himmerland, Limfjorden og i Kystlandet. Håbet er kunne bidrage til et overblik over digitale løsninger og muligheder for turismeerhvervet i hele Danmark.

Om Digital Ledelseskultur 

  • Digital Ledelseskultur havde opstart i 2018 under EU's Socialfond, og projektet er målrettet SMV-virksomheder på tværs af brancher. 
  • Dansk Kyst- og Naturturisme har været partner i Digital Ledelseskultur siden 2019 for at sikre målrettede forløb for turisterhvervet. 
  • Et forløb i Digital Ledelseskultur strækker sig over 10 måneder og veksler undervejs mellem 1:1-sparring med programmets konsulenter, tema- og netværksmøder og seminarer sammen med forløbets andre deltagende virksomheder. 
  • Dertil forventes opstart af nye forløb efter sommerferien flere steder i landet. Kontakt gerne Alice Bank Danielsen på abd@kystognaturturisme.dk eller 26431411 for yderligere information. 
  • Du kan læse mere om Digital Ledelseskultur her
Alice Bank Danielsen
Vil du vide mere?

Programchef

abd@kystognaturturisme.dk

Digital Ledelseskultur