Amigos Surf Project

Nyt katalog giver inspiration til at sammentænke outdoor og camping

2.3.2021
Foto: Amigos Surf Project

Et nyt inspirationskatalog skal inspirere til produktudvikling, kommunikation og salg af fremtidens campingprodukt. Kataloget er en udmøntning af projektet FUTURE CAMP – RETHINKING OUTDOOR CAPACITY, hvor der er udviklet nye camping-koncepter med inspiration fra outdoor.

Camping har stærke rødder i dansk turisme og er en skattet ferie- og overnatningsform for mange danske og udenlandske gæster. Men skønt campingferie er populært, har campingpladserne ikke fået andel i den vækst, som kyst- og naturturismen samlet set har oplevet de seneste år.

Aktuelt rummer mange campingpladser et særligt vækstpotentiale. I kraft af deres ofte naturskønne beliggenhed og produktsortiment kan de nemlig ramme ned i en højaktuel efterspørgsel efter bæredygtighed, outdoor-livet og nærhed til naturen.

Fremtidens efterspørgsel
Derfor har Dansk Kyst- og Naturturisme sammen med Camping Outdoor Danmark og med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gennemført projektet FUTURE CAMP – RETHINKING OUTDOOR CAPACITY for at undersøge og inspirere til, hvordan camping kan udvikles til at imødekomme fremtidens efterspørgsel.  

”Vi har ønsket at arbejde med nye udviklingsveje for campingerhvervet ved at have fremtidens efterspørgsel som overordnet ramme, og her har markedstendenser som outdoor, bæredygtighed og at være tæt på naturen været centrale. Ved at udvikle produkter relateret til disse kan campingpladserne henvende sig til nye målgrupper og får et stærkere afsæt for at få del i væksten. Erfaringerne fra FUTURE CAMP er, at koncepterne både kan anvendes som enkelte nedslag, som overordnet udviklingsgreb eller som elementer i en helstøbt transformation,” fortæller Mette Greisen Damsgaard, specialkonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Også hos Camping Outdoor Danmark er man glade for inspirationskataloget og ser det som en konkret hjælp til de mange campingpladser, der allerede i dag arbejder med at gentænke deres overnatningsprodukt. Jens Brendstrup, Direktør hos Camping Outdoor Danmark, uddyber:

”Med inspirationskataloget får campingpladserne brugbare og meget konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med at skabe nye fælles rum, faciliteter og nye overnatningstilbud. Det vil være til stor gavn for campingerhvervet, der allerede i dag arbejder med at udvikle deres gæstetilbud. Kataloget giver værdifuld inspiration til stærke koncepter, der kan tage os endnu længere i udviklingen”.  

Projektet har haft fokus på de deltagende campingpladsers ønske om at udvikle nye overnatningstilbud, skabe nye mødesteder eller tilbyde nye faciliteter. Ti udvalgte idéer blev videreudviklet til konkrete koncepter og er beskrevet i det udarbejdede idékatalog. Heraf er flere af koncepterne blevet realiseret og testet på de deltagende campingpladser som en del af projektet.

Nyt loungeområde skaber samlingssted
Mariager Camping valgte at deltage i FUTURE CAMP og har via projektet opført et loungeområde for at skabe et nyt sammenhængende rum på campingpladsen.

Marigager Camping

Loungeområde hos Mariager CampingFoto:ORANGE Elevator

”Området er blevet taget godt imod af gæsterne, og vi oplever, at det har skabt et nyt centralt samlingssted, men også at det indbyder til nye fællesskaber. Det gav rigtig god mening for os at deltage i FUTURE CAMP, for vi arbejdede allerede selv med en glamping-strategi, men via projektet fik vi mulighed for få ny inspiration og værdifuld sparring fra arkitekter og eksperter. For os er det vigtigt at følge med i, hvad der rører sig blandt fremtidens kunder, så vi sikrer at vores produkter er relevante, og vi har også fået mange nye idéer til, hvordan vi kan videreudvikle os, som vi glæder os til at prøve af i næste sæson,” fortæller Anni Jensen, medejer af Mariager Camping.

Katalog og videoer til inspiration
Foruden inspirationskataloget er der udarbejdet korte inspirationsvideoer af de fire prototyper, der blev opført og testet som en del af projektet. Videoerne skal tjene til inspiration til andre i erhvervet, der ønsker at se, hvordan koncepterne kan realiseres.  

Sluttelig indeholder kataloget anbefalinger til, hvordan campingpladserne kan tilrettelægge deres kommunikation og distribution af den nye outdoor-profil til nye målgrupper via nye platforme.

Om FUTURE CAMP - RETHINKING OUTDOOR CAPACITY

  • Projektet er gennemført af Dansk Kyst- og Naturturisme og Camping Outdoor Danmark.
  • Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk