Sønæs ved Viborg

Klimatilpasning rummer et historisk udviklingspotentiale for de danske kystområder

4/9/2021

DEBAT: Stigende vandstande kræver milliardinvesteringer i klimatilpasning. Hvis de tænkes multifunktionelt, kan de styrke turismeerhvervet. Men det kræver investeringer og samarbejde på tværs af det offentlige, erhverv og private på et hidtil uset niveau.