Autocamper på Saltum Strand

Ny dybdegående analyse af danske og tyske autocamperbrugere

25.9.2020
Foto: Niclas Jessen

Autocamperturisme rummer et voksende potentiale i Danmark. Derfor er det interessant at se på, hvad der skal til for, at Danmark kan være en attraktiv autocamperdestination. En ny analyse baseret på 14 dybdegående interviews undersøger autocamperbrugernes behov og adfærd.

Et voksende antal indregistrerede autocampere på de danske og europæiske landeveje melder om en ferieform, der i disse år vinder indpas. Danmark er allerede en populær autocamperdestination takket være de danske strande, skove, kyststrækninger og naturoplevelser, men i høj grad også turismeaktørernes gode værtskab.

Analyser af danske og udenlandske autocamperbrugere viser dog, at der er plads til forbedring hvis potentialet skal indfris. Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med Epinion gennemført to kvantitative analyser af danske og udenlandske autocamperbrugere – og dernæst en kvalitativ analyse af de tyske og danske autocampere baseret på 14 dybdegående interviews.

”Autocamperbrugerne er en voksende målgruppe, og derfor er det interessant at finde ud, hvordan vi kan trække flere autocamperbrugere til Danmark. Med den kvalitative undersøgelse får vi endnu dybere indsigt i, hvad destinationer og overnatningssteder kan gøre for at være attraktive over for målgruppen,” siger Henriette Mølgaard Hansen, senioranalytiker hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Danmark som autocamperdestination

Autocamperferie er for mange en tryg og sikker måde at rejse på, viser analysen. Men det er først og fremmest den frihed og fleksibilitet, der er forbundet med autocamperture, der er årsagen til at vælge netop den ferieform. Danmark er godt på vej til at være en god autocamperdestination, men der nogle forhold, som kan forbedres.

”Ser man på de ting, der kan arbejdes med, så peger interviewpersonerne fx på, at det ikke er alle pladser, der er indrettet til autocampere. Autocamperne har brug for mere plads, og dertil har pladserne nogle gange den forkerte udformning – mere firkantede i stedet for lange og smalle. Dette gælder fx for pladser på havnene og på campingpladserne. Dernæst efterspørger de flere overnatningspladser med få eller ingen faciliteter såsom bad og toilet, som de tyske såkaldte ”stellpladser”, som er mere fleksible, og hvor man tage en enkelt overnatning,” fortæller Henriette Mølgaard Hansen, og fortsætter:

”De peger også på, at Danmark kan forbedre synligheden og informationen på diverse autocamperrelaterede apps – særligt ønsker de, at der findes én komplet oversigt, som de kan planlægge ud fra. Det er et irritationsmoment for dem at skulle navigere i flere apps for at få den information, de behøver. Det er alle forbedringspunkter, vi bør arbejde med for at gøre Danmark til en attraktiv destination – og hvis vi skal tiltrække flere autocamperbrugere til Danmark,” siger hun.

Den gode autocamperplads

Generelt viser analysen, at der sjældent er tale om, at autocamperbrugerne er fastlåste i brugen af en bestemt pladstype. Det handler snarere om, at der er nogle forhold, der skal gå op i en højere enhed – fx pladsens størrelse og den rette beliggenhed. Hvis beliggenheden er god, prisen ikke er for høj, og krav til faciliteter er opfyldt, så er autocamperbrugerne mindre optagede af, hvilken type plads det er.

”Interviewpersonerne har ikke svært ved at finde eksempler på gode pladser i Danmark. Der er sjældent tale om unikke eller enestående pladser, men helt almindelige pladser, hvor beliggenheden, omgivelserne, standarden og atmosfæren går op i en højere enhed. Dårlige pladser karakteriserer de med, at de er slidte eller i dårlig stand, at der mangler rengøring, eller at der er for meget støj og larm omkring pladsen. Men faktisk har de svært ved at komme med eksempler på dårlige pladser i Danmark,” forklarer Henriette Mølgaard Hansen.

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk