Rubjerg Knude Fyr

Ny strategi skal løfte den digitale oplevelse af Vestkysten

17.12.2020
Foto: VisitNordvestkysten - FlyingOctober

En ny strategi skal løfte Vestkysten gennem en lang række digitale indsatser, som binder kysten bedre sammen, tiltrækker nye målgrupper og styrker området som samlet brand. Den digitale strategi er led i arbejdet med at konkretisere Udviklingsplan for Vestkysten.

Vestkysten er et af Danmarks helt store trækplastre for national og international turisme og et område med stort potentiale. Her er storslået natur, kulturelle oplevelser, autentiske lokalmiljøer og mulighed for aktive oplevelser til lands og til vands. Men når det gælder gæsternes opfattelse af Vestkysten gennem digitale medier, er billedet helt anderledes. Brugerundersøgelser peger på, at gæsterne oplever Vestkysten fragmenteret og usammenhængende.

Nu er der udviklet en strategi for digital wayfinding, som skal løfte kvaliteten af det digitale udtryk og skabe en mere sammenhængende og attraktiv destination. Projektet udspringer af Udviklingsplan for Vestkysten, der er en fælles plan for udviklingen af turismen frem mod 2025. Ambitionen er, at Vestkysten skal være blandt Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer.

Bag indsatsen står de tre vestkystdestinationer i Partnerskab for Vestkystturisme Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vesterhav & Vadehav (arbejdstitel) samt den filantropiske forening Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme.

"Vestkysten rummer en stor variation i natur- og kulturoplevelser, som mange ikke kender til. Den digitale wayfinding er et redskab til at binde disse oplevelser og steder bedre sammen og samtidig gøre de mange muligheder mere synlige for både nye gæster, tidligere besøgende og fastboere langs kysten," siger Henrik Lund, projektchef i Realdania.

Digital wayfinding handler altså om at bruge digitale teknologier til at orientere sig i Vestkystens geografi. Målet er at kunne inspirere gæsterne til at bevæge sig langs kysten og finde netop de steder, der er interessante for dem og samtidig tage højde for trængsel. På den måde får gæsterne hjælp til at besøge nye steder og samtidig holde afstand til eksempelvis sårbare naturområder.

"Vi ser i dag, at vores gæster i højere grad bruger digitale medier til at søge information før og under rejsen. Med den digitale strategi har vi en fælles plan for, hvordan vi skal optimere og udvikle de digitale midler, så vi i fællesskab møder og guider vores gæster på Vestkysten," siger Peter Krusborg, direktør i Destination Nordvestkysten.

Vestkyst-app skal styrke online tilstedeværelse og tiltrække nye målgrupper

Strategien udstikker en række overordnede visioner og konkrete handlinger, som skal skabe fundamentet for en destination, der inspirerer, guider og servicerer gæster ved hjælp af digitale redskaber. Et fælles udtryk og en ny app skal eksempelvis hjælpe gæsterne med at finde rundt og søge nye oplevelser, når de ankommer til destinationen, ligesom de eksisterende online platforme skal udvikles. Appen skal desuden bidrage til at skabe en samlet fortælling om Vestkysten og løfte kvaliteten af den digitale kommunikation.

"Vi har rige muligheder for oplevelser i naturen og god plads i vores destination, og vi har hyggelige kystbyer, der tilbyder autentiske miljøer og feriestemning. Vi ser dog også en tendens til trængsel i de større kystbyer – en tendens som ikke er blevet mindre udtalt under coronapandemien. Med en fælles app på tværs af hele Vestkysten kan vi nemmere inspirere og guide gæster hen til nye oplevelser langs kysten og de skjulte perler inde i landet, så vi afhjælper problemer med trængsel i vores kystbyer," siger Lisbeth Valther, arbejdende bestyrelsesformand i Destination Vesterhavet.

Vestkysten har en stærk tradition for at tiltrække gengangere, dvs. turister der kommer igen og igen. Men hvis Vestkysten skal være attraktiv over for den nye generation, er det nødvendigt at have et digitalt udtryk og en fortælling, der kan fastholde interessen hos den yngre målgruppe.

"De yngre målgrupper har generelt lave forventninger til Vestkysten og bliver ofte bekræftet i deres fordomme, når de besøger Vestkysten i den digitale verden. Det handler derfor om at fange målgruppen tidligt i deres ferieplanlægningsproces og få deres øjne op for, at området kan mere, end de umiddelbart tror," fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

Strategien fremhæver yderligere, at de digitale aktiviteter i højere grad skal basere sig på data frem for mavefornemmelser, og at det er afgørende for projektets succes, at der skabes en stærk digital organisation for Vestkysten, som er klædt på til at løfte de konkrete projekter, som udspringer af strategien.

Fakta om Digital strategi for wayfinding på Vestkysten

 • Som en del af Udviklingsplan for Vestkysten blev det i foråret 2020 besluttet, at der skulle udvikles en strategi for digital wayfinding på Vestkysten
 • Formålet er, at en række digitale aktiviteter skal støtte op om den fysiske wayfinding og den fælles fortælling om Vestkysten, som er ved at blive rullet ud i regi af udviklingsplanen
 • Bag indsatsen står de tre vestkystdestinationer i Partnerskab for Vestkystturisme Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vesterhav & Vadehav samt Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Planen indeholder fem overordnede visioner samt 14 strategiske projekter, der er indplaceret i en treårig plan
 • Visionerne er:
  1) At udvikle sammenhængende og homogent Vestkysten i den digitale verden
  2) En kvalitetsdestination i den digitale verden
  3) At give gæsterne digitale redskaber, der hjælper dem, når de ankommer
  4) At udvikle en digital organisation, der kan innovere og drifte
  5) At opbygge en data- og vidensdrevet destination – nu og i fremtiden
Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk