Sønderborg

Nyt katalog skal inspirere til mere bæredygtigt byggeri og drift af hoteller og ferieresorts

29.6.2022
Foto: Steigenberger Alsik Hotel og Spa

Et nyt inspirationskatalog om bæredygtige certificeringsordninger inden for byggeri og drift i kyst- og naturturismen i Danmark skal give indblik i, hvad det indebærer at implementere og opnå en certificering. Målet er at præge nye investeringer i en mere bæredygtig retning.  

Bæredygtighed fylder stadig mere som parameter, når kyst- og naturturister vælger overnatning til deres ferie. Det ses især inden for hotelsektoren, hvor analyser viser, at omkring 70 procent af internationale gæster er mere tilbøjelige til at vælge et hotel, hvis det er miljøvenligt. Og de bæredygtige markedstrends ser ud til at være kommet for blive. 

Men desværre kan den grønne omstilling af overnatningsstederne i kyst- og naturturismen ikke helt følge med sammenlignet med i fx de større byer. I de kyst- og naturnære geografier er de driftscertificerede hoteller og ferieresorts relativt udbredte, men der er færre eksempler på renovering og nybyggeri af disse, hvor bygningerne er certificerede. 

"Det er afgørende, at vi øger fokus på at indtænke bæredygtighed i alle faser af både byggeri og drift af hoteller og ferieresorts. Vi skal hele vejen rundt om både planlægning, omstilling, renovering og etablering af nyt. Flere er godt på vej i forhold til at driftsoptimere, men vi skal gerne have endnu flere med, ligesom der også er store potentialer i at øge fokus på mere bæredygtigt byggeri af hoteller og ferieresorts, for her halter vi efter," fortæller Henriette Mølgaard Hansen, senioranalytiker ved Dansk Kyst- og Naturturisme.  

Derfor står Dansk Kyst- og Naturturisme bag inspirationskataloget, der gennemgår både danske og internationale certificeringsordninger inden for bæredygtighed - alle med en relevans i forhold til byggeri og drift af hoteller og ferieresorts i kyst- og naturturismen i Danmark. Dertil samler kataloget erfaringer fra 10 overnatningssteder, som har opnået én af de præsenterede certificeringer, for at skildre, hvad det kræver, og hvad man kan forvente af processen med at opnå en certificering.

"Vi håber, at kataloget kan give et overblik over de certificeringsordninger, der er relevante i vores geografi og kontekst, og at det kan inspirere andre til at tænke bæredygtighed ind som et parameter i bygge- og driftsprocesserne, når vi taler om hoteller og ferieresorts," afslutter Henriette Mølgaard Hansen.

Ét af flere værktøjer til bæredygtig udvikling og vækst

Inspirationskataloget henvender sig til kommuner, lodsejere, investorer og andre interessenter, der arbejder med at modne investeringer i overnatningskapacitet inden for kyst- og naturturismen. 

Dansk Kyst- og Naturturisme har udviklet kataloget med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor Green Building Council Denmark og Realdania desuden også er projektpartnere. Foruden inspirationskataloget vil der i projektet bl.a. også blive udarbejdet kvalificeringsværktøj der belyser et konkret byggeprojekts formåen inden for udvalgte bæredygtighedsparametre. 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk