cykelnetværk

Nyt landsdækkende rekreativt cykelnetværk skal øge adgangen til naturen for borgere og turister

10.5.2024
Foto: Goodwill Film

Dansk Kyst- og Naturturisme lancerer Danmarks nye rekreative cykelnetværk for landets kommuner

Interessen for naturoplevelser stiger, og Danmark står stærkt som outdoor-destination med særlige styrker inden for bl.a. cykling. Størstedelen af Danmarks officielle cykelrutenet er imidlertid skabt med det formål at kunne komme fra A til B, og mange af ruterne er derfor ikke relevante for cykelgæsten, som har de gode oplevelser og fleksibilitet for øje.

Derfor lancerer Dansk Kyst- og Naturturisme nu sammen med en række partnere Danmarks nye rekreative cykelnetværk for landets kommuner. Cykelnetværket giver mulighed for at aktivere eksisterende cykelvenlige strækninger og forbinde dem i et netværk forbundet af knudepunkter. Knudepunkter er der, hvor strækninger krydser hinanden, og hvor cyklister skal træffe et valg om at cykle til højre, venstre eller køre lige ud.

Systemet skal skabe en bedre afmærkning af cykelvenlige strækninger og cykeloplevelser med bedre adgang til naturen, der kan gavne både turister, lokal vækst samt den generelle folkesundhed, som lige nu udfordres af, at børn og unge cykler mindre end tidligere. 

Der er med andre ord tale om et paradigmeskifte i planlægningen af Danmarks fremtidige mobilitet med fokus på en sammenhængende udvikling af den danske infrastruktur, der kan bidrage til at skabe levedygtige lokalsamfund og styrket turismekonkurrencekraft – med et positivt bidrag til den grønne omstilling. Det fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen, udviklingsdirektør hos Dansk Kyst- og Naturturisme: 

"Med lanceringen af Danmarks nye cykelnetværk har vi nået en vigtig milepæl i arbejdet med at skabe lettere adgang til unikke naturoplevelser. For med cykelnetværket bringer vi en ny måde at cykle på til Danmark, hvor vi binder eksisterende cykelvenlige strækninger sammen i et sammenhængende netværk. Vi har de sidste par år arbejdet målrettet for at få datagrundlaget for cykelnetværket på plads, og nu glæder vi os meget til denne næste etape, hvor netværket skal udrulles bredt i landets kommuner. Kun med den vigtige lokale bearbejdning i kommunerne kan vi få tilført lokale styrkepositioner, kendskab og kolorit, der kan sikre et oplevelsesrigt og relevant cykelnetværk til gavn for både borgere og turister i Danmark."

Projektet 'Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark' er finansieret af Regeringen som del af Sommerpakkemidlerne. Projektet tager afsæt i en kortlægning af infrastrukturen for et knudenetværk og arbejder med integration på eksisterende digitale formidlingsplatforme, fx Ud i Naturen. 

29 kommuner har været en del af et demonstrationsforløb, men knudepunkterne er defineret på tværs af landets kommuner og er således klar til at blive taget i brug. 'Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark' er desuden tæt forbundet med projektet Fremtidens rekreative netværk, der er finansieret af Friluftsrådet. Projekterne gennemføres under en fælles vision om at skabe et sammenhængende rekreativt netværk i Danmark.

Læs mere om vores arbejde med at skabe bedre vilkår for cykelturismen i Danmark

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk