Morgenmad på Café Picnic på Glyptoteket

Nyt projekt skal hjælpe med at tackle gæsternes forventninger post-corona

23.9.2020
Foto: Malin Poppy Darcy Mörner

Tryghed, afstand og hygiejne har høj prioritet hos gæsterne, når de vælger rejsemål i dag. Projektet ’Tourist Stay Safe’ vil derfor hjælpe turisterhvervet med at agere i en tid, hvor turisternes forventninger til et sikkert rejsemål har ændret sig markant.

Med COVID-19 som ubuden gæst kigger turisterne i langt højere grad på parametre som sikkerhed og hygiejne, når de skal vælge overnatningssted, besøge attraktioner eller spise på restaurant. Er der sprittet af for børnefingre på museet? Er der risiko for at stå i kø længe med mange mennesker? Eller er det sikkert at anvende fællesfaciliteterne på campingpladsen?

For turisterhvervet betyder det en virkelighed, hvor gæsterne stiller nye forventninger til et sikkert rejsemål. De øgede krav er kommet for at blive, og der er behov for forandring, innovation og tydelig synliggørelse af tiltag overfor gæsterne, hvis virksomhederne fortsat skal være levedygtige i en tid post corona.

Projektet Tourist Stay Safe, som VisitNordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme står bag, vil give turistaktørerne viden og redskaber til at skabe rammerne for en tryg feriedestination og dermed kunne fastholde og tiltrække flere gæster.

Sprit, sæbe og afstand som konkurrenceparameter

Sundhedsstyrelsens blå COVID-19-skilte ved indgange til overnatningssteder, attraktioner og restauranter er ikke længere et særsyn. Selvom Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges, kræver det dog andet og mere at forsikre gæsterne om, at de trygt kan besøge stedet, og at der er et permanent og langsigtet fokus på sikkerhed og hygiejne.

”Vi vil i projektet arbejde med, hvordan teknologi, automatisering og digitale løsninger kan hjælpe til øget sikkerhed og tryghed. Det kan fx være online booking eller kontaktløs betaling som skal udbredes i branchen og være med til at sikre de bedst mulige forudsætninger på markedet hos danske virksomheder – også i den internationale konkurrence,” siger Rasmus Friis Sørensen, innovationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

En synlig tryghedsskaber for gæsterne

Tourist Stay Safe skal guide virksomhederne til at agere i en post-corona-tid, men lægger især vægt på at finde løsninger til at synliggøre og kommunikere tiltagene overfor gæsterne, så det bliver et aktiv for turismevirksomheden og en tryghedsskaber for turisten. Det er nu endnu mere nødvendigt at synliggøre tiltagene, da det er et parameter, der vægter tungt i gæstens valg af overnatning og oplevelser.

"Med Tourist Stay Safe får virksomhederne nogle konkrete værktøjer til at løse udfordringerne med sikkerhed, hygiejne og afstand, men projektet handler i høj grad om kommunikation til gæsten. De virksomheder, som formår at synliggøre tiltagene og indgyde tillid, vil vinde i kampen om fremtidens turister," siger Bettina Kampmann, projektchef hos VisitNordsjælland.

Pilotprojekt i Nordsjælland

Projektet er et 1-årigt pilotprojekt, der tager udgangspunkt i 25 udvalgte turismevirksomheder i Nordsjælland. Med afsæt i videns- og erfaringsopsamling hos virksomhederne og studier i ind-og udland vil der blive udarbejdet en række guidelines for, hvordan der kan skabes trygge og sikre overnatnings- og oplevelsesprodukter i virksomhederne.

Projektet vil desuden teste innovative og digitale måder at integrere, synliggøre og ikke mindst kommunikere om sikkerheds- og hygiejnetiltag. Der vil løbende blive udvekslet erfaring, viden og realiserbare innovative løsninger i etablerede sektorspecifikke netværk fx lystbådehavne, campingpladser, hotelbranchen, vandrehjem, B&B’s samt attraktioner. Viden og løsninger vil på sigt blive delt med turisterhvervet i hele landet.

Tourist Stay Safe-projektet er et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Aalborg Universitet, INVIO (Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv), FLID (Foreningen for Danske Lystbådehavne) og VisitNordsjælland. Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses såkaldte kickstart-pulje.

 

Virksomheder fra Nordsjælland kan kontakte Heidi, hvis de er interesseret i at deltage i projektet.

Heidi K. Dahl Larsen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef, Hub for Innovation in Tourism

hda@kystognaturturisme.dk