teledata

Nyt redskab: Teledata kan give os ny viden om gæsteflows

27.9.2022
Foto: VisitNordvestkysten, Flying October

Hvor mange endagsgæster er der i byen? Og hvor kører sommerhusgæsterne hen efter oplevelser? Det er nogle af de spørgsmål, som teledata kan være med til at give svar på til gavn for både planlæggere og erhverv.

Af Jacob Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef, Dansk Kyst- og Naturturisme

Som led i eksekveringen af Udviklingsplan for Vestkysten har Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med Realdania arbejdet for at kunne inddrage anonymiserede teledata til planlægningen af både byrum og den fysiske infrastruktur på tværs af kommuner.

Det kan fx være endagsturister, som kører ud fra eget hjem eller gæster, der har lånt vennernes sommerhus. Disse gæstetyper er sværere at planlægge efter, men deres bevægelsesmønstre spiller i mindst lige så høj grad ind på byrummet. For skønt de måske ikke favnes i statistikkerne, så fylder de både på stranden og indfaldsvejene – ligesom de også lægger penge i iskiosken og indløser billet til den lokale dyrepark.

Vestkysten skaber redskab til byplanlægning

Behovet for at afdække dette "mørketal" fra bl.a. endagsturismen blev tydeligt for os i forbindelse med arbejdet med Udviklingsplan for Vestkysten, som de 11 vestkystkommuner og de tre vestdanske regioner sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania lancerede i 2018. 

For at undersøge potentialet yderligere for udviklingsplanens udvalgte feriesteder støttede Realdania derfor brug af teledata fra 3insights, en rådgivningsenhed under teleselskabet 3. Denne data udgør nu et nyt redskab i arbejdet med at realisere Udviklingsplan for Vestkysten.

Det er vigtigt, at vi løbende udvikler værktøjer til udvikling, herunder byplanlægning, og teledata er et vigtigt værktøj, der kan omsætte estimater, eller mavefornemmelser om man vil, til viden, som kan bruges i udviklingen af feriestederne langs Vestkysten.

Data kan bruges til at identificere knudepunkter og flaskehalse, som vi kan inddrage i planlægningen, der kan hjælpe til at skabe bedre ferieoplevelser for områdets gæster, men lige så vigtigt også lette hverdagen for byens borgere. 

Data er ikke bare data 

I Dansk Kyst- og Naturturisme har vi været glade for at tage del i det efterfølgende arbejde med at validere data. En proces som har været både lang og lærerig, for den har krævet, at vi undervejs har undersøgt mønstre i data. For data er ikke bare data, og teledata er langt mere end "bare" SIM fra de smartphones, turisterne har i lommen.

Fx viste data, at Skagen havde mange amerikanske endagsgæster – under corona vel at mærke – indtil vi fik frasorteret al trafik til søs og dermed SIM-data fra ansatte ombord på de skibe, der sejlede forbi Danmarks nordspids. Derfor har vi løbende haft tæt sparring med 3insights for at få udviklet nye modeller til automatisk at frasortere fx international sø-trafik, fragtskibe og ikke mindst de mange IoT-enheder, der også har SIM – for blot for at nævne nogle få eksempler.

Hvad kan teledata fortælle os?  

Teledata kan på ingen måde give os alle svarene til at løse aktuelle infrastrukturproblematikker eller erstatte overnatningsstatistikkerne. Men med teledata som ét af flere værktøjer kan vi nuancere vores eksisterende viden om gæsterne i et område og hurtigt tilpasse løsningerne til de afdækkede spidsbelastninger.

Vi står endnu overfor at anvende værktøjet i vores udviklingsplaner, men vi kan allerede nu se, at teledata kan give os vigtig viden om bl.a. et feriesteds endagsbesøgende, fx med svar på hvor mange der kommer til lokationen, hvornår de kommer/rejser, og hvilken nationalitet de har. Og hvad med de danske endagsgæster? Bor de i byer tæt på, eller er de på en længere tur væk hjemmefra?  

Den viden kan både bruges af byplanlæggere i udviklingen af feriestedets byrum, men kan også komme områdets erhverv til gavn. For når vi ved, hvilke ugedage områdets sommerhusgæster foretrækker at shoppe i byen, og hvornår de i stedet pakker turtasken til en heldagsudflugt, så kan de forretningsdrivende optimere både vagtplanen og varebeholdningen – og dermed også indtjeningen. 

På samme vis kan teledata give os input til planlægningen af fysisk infrastruktur, hvor vi fx kan identificere de bevægelsesmønstre, der med fordel kan understøttes, adresseres eller påvirkes. Ja, faktisk brugte vi allerede teledata som ét af flere parametre i sommeren 2021 til at vurdere mulige placeringer af covid-19-testcentre i flere feriebyer – for også her var turisternes bevægelsesmønstre afgørende for at sikre, at så mange som muligt lod sig teste også under ferien.

Vi skal løfte blikket og binde oplevelserne sammen

Slutteligt kan teledata kan også give os indblik i, hvilke andre af de definerede lokationer, som gæsterne også besøger. Og netop turisternes oplevelsesradius er interessant, for med den viden kan vi afdække bevægelsesmønstre, der rækker ud over det enkelte feriested. 

Og når vi begynder at kunne binde bevægelsesmønstre, oplevelser og feriesteder sammen, bliver teledata-værktøjet for alvor særligt relevant og skaber værdi – både for turismen, men så sandelig også for de planlæggere, der binder den fysiske infrastruktur sammen og derved skaber sammenhænge, der krydser både bygrænser og kommuneskel.

Som del af Udviklingsplan for Vestkysten har vi i Dansk Kyst- og Naturturisme i tæt samarbejde med bl.a. de relevante kommuner og Realdania udarbejdet strategisk-fysiske planer for 10+ feriesteder langs Vestkysten. 

Nu står vi over for at udarbejde flere udviklingsplaner både langs Vestkysten og i andre kyst- og naturnære geografier, og her glæder vi os over muligheden for at inddrage mobilitetsindsigter fra teledata i planlægningsarbejdet for det enkelte feriested. Samtidigt vil vi også på den lange bane arbejde for at integrere teledata i vores eksisterende data- og vidensgrundlag i dansk turisme. 

Hvad er teledata?


Teledata er baseret på anonyme data fra mobilnetværket, som indsamles i store datamængder, kvalitetskontrolleres og aggregeres, inden den omsættes til mobilitetsindsigter. Data ekstrapoleres for at give et retvisende billede af danske og udenlandske gæster på en given lokation. Metoden til anonymisering af data er godkendt af datatilsynet samt Erhvervsstyrelsen. 

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk