Dansk Kyst- og Naturturisme
Vestkysten

Udviklingsplan for Vestkysten

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten sætter retningen for den langsigtede udvikling af turismen på Vestkysten. Dansk Kyst- og Naturturisme bidrager til realiseringen af planen gennem en række konkrete projekter og indsatser.

Udviklingsplan for Vestkysten blev offentliggjort den 8. juni 2018 og er blevet til i et samarbejde mellem Partnerskab for Vestkystturisme - bestående af 10 vestkystkommuner og de tre vestdanske regioner - Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.

Planen rummer i alt fem indsatser og 19 konkrete tiltag. De fem indsatsområder er: 

  • En samlet destination
  • Stærke feriesteder
  • Naturen som hovedattraktion
  • Differentieret overnatningskapacitet
  • Strategisk investeringsfremme 

Mange af tiltagene kræver, at der løftes i fælles flok på tværs af kommuner, destinationer, partnerskabet, turismeerhvervet, lodsejere, staten, fonde og investorer. Andre tiltag kan enkelte aktører selv løfte. 

Realiseringen af udviklingsplanen er i fuld gang med konkrete tiltag, men med et ambitiøst og meget langsigtet perspektiv er ikke alle indsatser og tiltag endnu aktiveret. 

Herunder kan du læse mere om konkrete projekter og tiltag under Udviklingsplan for Vestkysten.

Vestkystens brand- og kernefortælling

Hvide Sande

I forlængelse af Udviklingsplan for Vestkysten og indsatsen 'En samlet destination' blev der i efteråret 2019 lanceret et fælles brand og en kernefortælling for Vestkysten. Fortællingen skal danne ramme om den fremtidige branding af Vestkysten som rejsemål.

Wayfinding på Vestkysten

Vestkysten

I forlængelse af 'Udviklingsplan for Vestkysten' og indsatsen 'En samlet destination' arbejdes med wayfinding langs kysten. Projektet har for mål at udvikle et visionært, nytænkende koncept og inspirere til nye oplevelser ved Vestkysten.

Vestkystens profilstrande

Fanø

Syv strande ved syv af de stærke feriesteder på Vestkysten danner rammen for et pilotprojekt om strategisk strandudvikling. Det første skridt i arbejdet er udgivelsen af et konceptkatalog, som skal inspirere og understøtte udviklingen af bynære strande på Vestkysten.

Strategisk-fysiske udviklingsplaner

Vorupør

Som en del af indsatsen 'Stærke feriesteder' under 'Udviklingsplan for Vestkysten' arbejdes med strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte byer og områder på Vestkysten. Planerne skal sætte kursen for en sammenhængende udvikling langs Vestkysten med de lokale potentialer som afsæt.

Maria Aaen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

maa@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 24 89 58 78