Vorupør

Strategisk-fysisk udviklingsplaner på Vestkysten

I arbejdet med Udviklingsplan for Vestkysten er kystbyerne helt centrale. Udviklingsplanen udpeger 18 stærke feriesteder på tværs af hele kysten, som er identitetsskabende for vestkystturismen.

Med indsatsen Vestkysten viser Vejen har Realdania afsat i alt 40 mio. kr., der skal bidrage til at løfte flere af de centrale kystbyer samt til projektet Wayfinding på Vestkysten. Udviklingsarbejdet sker i tæt samarbejde med de enkelte byer og med kommunerne. 

Ved at arbejde med koncentration, fortætning, volumen og kritisk masse på udvalgte feriesteder kan naturen imellem dem styrkes. De stærke feriesteder kan udvikles som attraktive og levende feriebyer med et aktivt erhvervsliv, mange oplevelsestilbud og flere og længere sæsoner. 

På nuværende tidspunkt arbejdes der med udvikling eller implementering af strategisk-fysiske udviklingsplaner i følgende byer:

  • Løkken / Blokhus 
  • Slettestrand / Thorup Strand
  • Klitmøller / Vorupør
  • Thyborøn / Thorsminde
  • Hvide Sande
  • Søndervig 
  • Vejers
  • Blåvand 
Maria Aaen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

maa@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 24 89 58 78