Almind lake

Open Call: Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed

8.8.2023
Foto: © Østre Søbad (2020) - Aarstiderne Arkitekter. Photographer: Mads Gregersen

Vi søger virksomhedsdeltagere til at teste et nyt prototype-koncept inden for vækstparathed  

Er din turismevirksomhed vækstparat? Og har du en virksomhed inden for camping-, hotelbranchen eller attraktioner/oplevelsesindustrien? I så fald får du nu muligheden for at ansøge om at være med, når vi tester et nyt koncept, som skal understøtte væksten i etablerede virksomheder i kyst- og naturturismen i Danmark med fokus på de tre trin: TRIM, OPTIMÉR OG PROFESSIONALISÉR.

Bemærk: Ansøgningsfristen er nu overskredet, og vi har udvalgt de virksomheder, der deltager i vores aktuelle testforløb af prototype-konceptet inden for vækstparathed.

Lige nu søger vi nemlig turismevirksomheder, der ønsker at accelerere deres vækstparathed og derfor være med til at teste et nyt prototype-koncept, som skal hjælpe stærke virksomheder i kyst- og naturturismen med at blive endnu mere vækstparate.  

Konceptet er udviklet af Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med revisionsselskabet BDO Danmark, og deres store erfaring fra turismebranchen er udgangspunktet for vores første version af konceptet, som vi ønsker at teste, lære af og gøre endnu bedre – gerne sammen med dig og din virksomhed.

Hvad går det ud på? 

Din virksomhed vil indgå i et forløb med andre vækstparate virksomheder fra turismebranchen indenfor camping, hoteller og attraktionsbranchen/oplevelsesindustrien. Der vil være eksterne rådgivere tilknyttet, som vil evaluere din virksomhed i tæt samarbejde med dig og bidrage med interne og eksterne undersøgelser igennem forløbet. 

Hvad indeholder konceptet? 

Konceptet inkluderer virksomhedsbesøg, online og fysiske møder i virksomheden samt fælles temamøder. I forløbet vil du blive udfordret på din egen selvevaluering og de eksterne rådgiveres evaluering af din virksomhed. Du vil blive mødt af modeller, som er nøje udviklet til dette formål: at trimme, optimere og professionalisere. Målet er, at vi sammen over en periode kan understøtte din virksomhed til at blive vækstparat og nå til next step knivskarpt.  

Et stærkt værditilbud - uden deltagerbetaling - til dig og din virksomhed, hvor vi kommer 360 grader omkring din virksomhed i form af individuel og tæt virksomhedssparring.   

Du kan læse mere om projektet her

Hvem henvender testforløbet sig til?

Målgruppen for dette koncept er etablerede og vækstparate virksomheder i kyst- og naturturismen i Danmark indenfor segmenterne: camping, hoteller, attraktioner og oplevelsesindustrien. Konceptet henvender sig til ejerleder og/eller direktør. 

Hvor mange pladser er der? 

På forløbet er der plads til 10 virksomheder. Pladserne vil blive tildelt på baggrund af en vurdering af vækstparatheden blandt de virksomheder, der ansøger. 

Hvornår starter det?

Testforløbet for 1. forløb starter i efteråret 2023 og kører indtil 12. december 2023 efter følgende program:

15. sep. 2023:  

Udsendelse af digitalt spørgeskema ”Vækstfundamentet”

18. sep. 2023:  

Udsendelse af digitalt spørgeskema ”Gæstetrekanten”

Uge 40 - 43: Første individuelle møde (interview) i virksomheden
31. okt. 2023: Fælles samling - fokus på forretningsudvikling
Uge 44 - 46:     
 
Andet individuelle møde i virksomheden
BDO's vurdering og selvevaluering gennemgås samt handlingsplan igangsættes
Uge 44 - 46:   Individuelt arbejde m. handlingsplan (teams-møde)
22. nov. 2023: Fælles samling - fokus på forretningsplan
Uge 47 - 48: Individuelt arbejde m. forretnings- og handlingsplan (teams-møde)
12. dec. 2023: Midtvejs fælles samling og intro til 2. forløb i 2024  


Der vil være løbende møder (fysisk eller online) eller samlinger ca. hver 14. dag. 

Program for 2. forløb  (1.jan. – 31. marts 2024) bliver offentliggjort senere på året. Dette vil indeholde individuelle sparringsmøder ca. hver 14. dag samt 3 – 4 fælles samlinger.

Hvor lang tid varer forløbet?

Konceptet løber over en periode på seks måneder – med løbende fysiske og/eller online møder efter aftale. 

De første tre måneder er ’Proof-of-Concept’, mens der i projektets sidste tre måneder eksekveres en version 2.0 af konceptet. Målet er, at vi sammen kan måle og evaluere på resultaterne i foråret 2024. 

Hvor afholdes forløbet?

Virksomhedens individuelle forløb afholdes i virksomheden eller online, mens de fælles ”temamøder” afholdes centrale steder i landet.

Hvornår er der ansøgningsfrist? 

Ansøgningsfristen er nu overskredet, og vi har udvalgt de virksomheder, der deltager i vores aktuelle testforløb af prototype-konceptet inden for vækstparathed.

Koster det noget at deltage? 

Nej - der er ikke deltagergebyr for de udvalgte virksomheder. Der kan dog forekomme transportomkostninger mv. ifm. fællesmøder. 

Krav for at deltage

Din virksomhed skal kunne opfylde nogle kriterier for at søge om mulig deltagelse i forløbet: 

 • Din virksomhed skal være en SMV-virksomhed (Kapitalkæde kan ikke deltage)
 • Din virksomhed skal have været etableret i minimum 3 år (regnskabsår)
 • Din virksomhed har/skal have haft en positiv drift 
 • Din virksomhed må ikke have en negativ egenkapital
 • Du skal udfylde samtlige punkter i ansøgningsskemaet og uddybe dine svar på følgende områder:
  • Management 
  • Forandringsparathed
  • Finansiel formåen
  • Innovationsevne
  • Bæredygtighed
  • Data og digitalisering
  • Partnerskaber
  • Kundefokus

Udover de ovennævnte otte punkter, skal du oplyse følgende nøgletal for de seneste tre regnskabsår: 

 • Omsætning
 • Resultat før renter og afskrivning (EBIDTA)
 • Bogført egenkapital 

Alle oplysninger behandles fortroligt – og bliver din virksomhed ikke udvalgt til deltagelse i programmet – vil virksomhedens ansøgning blive slettet.

Peter Møller Laursen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

pml@kystognaturturisme.dk