Studietur i Holland

På jagt efter de gode cykeloplevelser i Holland

11.5.2022
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

I marts tog en busfuld mennesker på studietur til Groningen for at lære af erfaringerne og opleve en lille bid af det rekreative cykelknudepunktsnetværk, som dækker hele Holland. Tre intensive dage gav et godt billede af udfordringer og potentialer, både i teori og praksis.

Groningen er en universitetsby, som har valgt at lade cyklisterne få forkørselsret: Det er tilladt at køre i bil i midtbyen, men det er relativt besværligt, og vejene er cykelvenlige med bløde sving og en fremkommelig belægning. Og så holdt alle hollænderne pænt tilbage for den gruppe danskere fra kommuner, destinationer og organisationer, som cyklede rundt for at afprøve det knudepunktsnetværk, vi så småt er gået i gang med at etablere herhjemme.

En tværfaglig netværksgruppe

De fleste af deltagerne var fra de ni demonstrationskommuner, der er med i projekt Bedre vilkår for cykelturismen, og bussen var fyldt med planlæggere, udviklingskonsulenter, naturvejledere, ingeniører, GIS-folk og turismekonsulenter – blandt andet. Derfor var der også mange forskellige vinkler på, hvad vi skal med det nye netværk.

Signe Visbech Holm Pedersen, projektkoordinator hos Tøndermarsk Initiativet, glæder sig fx over, at det er et nationalt projekt, og hun har masser af ideer til, hvordan knudepunktsnetværket kan bidrage til at tiltrække flere besøgende.

Torben Strømgaard Hansen, trafikplanlægger i Haderslev Kommune, har planer om at bruge knudepunkterne som et værktøj til den generelle trafikplanlægning.

I Destination SydkystDanmark arbejder de meget med den personlige anbefaling, og projektkoordinator Cecilie Sjelle ser frem til, at de lokale aktører kan foreslå attraktive ruter i nærområdet.

Oplæg, workshops og cykelture

Eric Nijland fra paraplyorganisationen Fietsplatform holdt oplæg om det rekreative cykelnetværk i Holland – en kompleks affære med 26 langdistance-ruter og et 33.500 km langt knudepunktsnetværk, der forbinder 40 regionale netværk.

Konsulenthusene Mobycon og Folkersma præsenterede strategier og værktøjer til udvikling af nationalt netværk.

NIRAS beskrev, hvordan demonstrationsforløbet skal bidrage til at udrulle netværket nationalt, og deltagerne diskuterede danske vinkler på udfordringer og muligheder. Og så cyklede de.

Hvornår kommer du i flow?

Hvad er det egentlig, der gør en cykeltur god? Hvornår kommer man i "flow"? Det blev ivrigt diskuteret efter 15+ kilometer rundt i omegnen af Groningen i forårssol. Der er mange parametre at tage hensyn til: plads på cykelstien, god belægning, sikkerhed, få biler, effektiv skiltning, nærhed til de lokale, natur, variation, pitstop undervejs og oplevelser…

I Groningen fungerer det meste, og det er nemt at forstå, hvorfor hollænderne har succes som cykelland, og hvad det er, cykelturisme kan bidrage med.

Som Tina Christensen, udviklingskonsulent hos Varde Kommune, formulerede det, da en mindre gruppe var faldet i snak den ene aften: "På en cykel kan man mærke det sted, man er."

Kommende aktiviteter for demonstrationskommunerne

 • Juni 2022: De større zoner i demonstrationskommunerne fastlægges til arbejdet med udpegning og planlægning af cykelknudepunktsnetværk.
   
 • Juni 2022: Demonstrationskommuner inviteres på besøg på pilotnetværkene i Vejle og Præstø. Her vil de opleve de første danske erfaringer med cykelknudepunktsnetværk samt de forskellige skiltedesign, der testes.
   
 • Juni 2022: Workshop for demonstrationskommuner vedr. opdatering af udvalgte punkter og linjer i GeoFA data samt introduktion til processen for udpegning og planlægning af cykelknudepunktsnetværk i demonstrationsområderne.
   
 • Efterår 2022: Planlægning og udpegning af cykelknudepunktsnetværk i zoner i demonstrationskommunerne.
   
 • Efterår 2022: Scale-up workshop for alle kommuner i Danmark.
Mette Rohde Böwadt
Vil du vide mere?

Projektchef

mrb@kystognaturturisme.dk