Møns Klint

Sjælland og øerne får støtte til strategisk turismeindsats

17.12.2020
Foto: Daniel Villadsen

Som en del af Udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne støtter Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme nu det videre strategiske arbejde på Sjælland og øerne. Indsatsen skal skabe en klar retning for den lokale udviklingsindsats i prioriterede områder.

Udviklingsplan for Sjælland og øerne - en fælles ambition for turismen mod år 2025 blev tidligere på året offentliggjort og overrakt til erhvervsminister Simon Kollerup på Holmegaard Værk. Med udviklingsplanen markerer kommunerne på Sjælland og øerne en vilje til at arbejde målrettet, fokuseret og langsigtet mod at realisere det turismemæssige potentiale i området. Udviklingen skal ske ud fra principper om kvalitet, lokal forankring og samtænkning af investeringer og skal bidrage til at øge turismeomsætningen til 15 mia. kr. i 2025.

Et af tiltagene i planen er at udarbejde lokale udviklingsplaner for prioriterede områder i stærke kraftcentre. Dette arbejde kan nu begynde, da Dansk Kyst- og Naturturisme og den filantropiske forening Realdania har valgt at støtte med 1,5 mio. kr. hver til at understøtte det videre strategiske planlægningsarbejde i de udvalgte områder med størst potentiale:

"Jeg er glad for, at vi nu kan bidrage til det næste skridt i arbejdet med at implementere Udviklingsplan for Sjælland og øerne. Udviklingsplanen har skabt et overblik over mulighederne på Sjælland og øerne og udpeger steder med størst turismemæssigt potentiale som stærke kraftcentre i geografien. Nu sætter vi ressourcer ind lokalt i de enkelte kraftcentre for at styrke den videre strategiske udvikling i samarbejde med de respektive kommuner, destinationer og med inddragelse af borgere, det lokale erhvervsliv, foreninger mfl.," siger direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted, og fortsætter:

"Konkret vil vi give støtte til at udarbejde strategisk-fysiske planer fire til syv steder i geografien inden for kraftcentrene. Planerne vil få forskellig karakter fra sted til sted, men kan fx beskæftige sig med muligheder for etablering af ny overnatningskapacitet, udvikling af byrum, bedre sammenhænge mellem by-, strand- og naturområder og trafikale forhold. Vi har erfaring med, at sådanne detaljerede planer er afgørende for at tiltrække investeringer i områderne, og de har derfor stor betydning for at kunne realisere konkrete fysiske projekter på længere sigt."

Det endelige valg af steder og fokusområder for strategisk-fysiske planer skal besluttes i samarbejde med - og med medfinansiering fra - de respektive kommuner. Indsatsen retter sig mod de områder, som i Udviklingsplan for Sjælland og øerne blev defineret som ”stærke kapacitetsmæssige kraftcentre”. Det omfatter Odsherred, Møn og Lolland-Falster. Også områder inden for ”oplevelsesmæssige kraftcentre” ved Roskilde/Fjordlandet, Sydsjælland og Stevns kan komme i betragtning. Der er desuden mulighed for at udvalgte kystbyer i Nordsjælland kan indgå i projektet.

Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre kommune og formand for den politiske styregruppe for implementeringen af Udviklingsplan for Sjælland og øerne, hilser initiativet velkomment:

"Da vi lancerede Udviklingsplan for Sjælland og øerne i august 2020 viste vi, at vi kan og vil samarbejde på tværs af kommunerne i Sjællandsregionen – også om turisme. Og at vi er klar til at prioritere det i kommunerne. Betingelserne for turismen ser noget anderledes ud i dag end for kort tid siden, men vi har stadig en stor opgave i at få udviklet stærke kraftcentre, som med styrket infrastruktur, øget kvalitet, overnatningsmuligheder og bymiljøer kan opnå større værdiskabelse fra turismen og flere lokale arbejdspladser. Her vil initiativet med lokale udviklingsplaner kunne hjælpe os godt på vej til at realisere ambitionerne."

Fakta om Udviklingsplan for Sjælland og øerne

  • Udviklingsplan for Sjælland og øerne er kommunerne i Region Sjællands fælles plan for udviklingen af turisme mod år 2025
  • Udviklingsplanen bygger på en omfattende kortlægning og analyse af markedspotentiale og -udfordringer for Sjælland og øerne
  • Udviklingsplanen indeholder 21 konkrete tiltag fordelt under fem indsatsområder: stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet, øget kendskab
  • Turismeomsætning skal øges til 15 mia. kr. i 2025 (mod 12,9 mia. kr. i 2018)
  • Turisternes døgnforbrug skal øges til 675 kr. i 2025 (mod 550 kr. i 2018)
  • Antallet af overnatninger skal øges til 5,8 mio. i 2025 (mod 4,8 mio. i 2019)
  • Planen fokuserer primært på sjællandske gæster, eksempelvis fra København, samt tyskere, svenskere, hollænderne og nordmænd
Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk