Badeferie ved Søndervig

Stærke destinationer skal drive væksten i kyst- og naturturismen i Danmark

2.4.2018
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme lancerer en ny handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark. Handlingsplanen sætter retningen for udviklingen af kyst- og naturturismen for de kommende tre år med overskriften: Stærke destinationer i 2025.

Med en omsætning på hele 61,6 mia. kr. er kyst- og naturturismen en væsentlig katalysator for vækst og jobskabelse for mange lokal- og bysamfund i danske kyst- og landdistrikter. Kyst- og naturturismen bidrager med andre ord til at skabe levedygtige samfund i positiv udvikling frem for afvikling.

Vækst og udvikling i kyst- og naturturismen er et langt, sejt træk – og kræver samarbejde og engagement fra mange parter. Med Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021 ønsker Dansk Kyst- og Naturturisme som nationalt udviklingsselskab at sætte en fælles retning for udviklingen af kyst- og naturturismen i Danmark.

Netop nu arbejder de danske kommuner på højtryk på at få konsolideret de nye destinationsselskaber, der følger forenklingen af erhvervsfremmesystemet.

Med overskriften ’Stærke destinationer i 2025’ vil Dansk Kyst- og Naturturisme fastholde det faglige fokus på at udvikle helstøbte destinationer – set med gæstens øjne.

”I den nye handlingsplan fastholder vi det strategiske fokus på at skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark gennem udviklingen af et begrænset antal stærke destinationer. Vi vil stadig sikre flere investeringer generelt og i særdeleshed i markedsrelevant overnatningskapacitet, og vi vil fortsat øge kvaliteten af vores produkt,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, og fortsætter:

”Indsatsområderne bygger derfor videre på handlingsplanen 2016-2018, men der vil naturligvis også være nye indsatser og tiltag. For eksempel vil vi i samarbejde med de øvrige partnere i Partnerskab for Vestkystturisme realisere Udviklingsplan for Vestkysten, og en ny, stor indsats vil være at få udarbejdet en udviklingsplan for Sjælland og øerne. Desuden øger vi vores fokus på innovation og teknologi.”

Dansk Kyst- og Naturturisme vil gå forrest i arbejdet med at realisere kyst- og naturturismens vækstpotentiale og inviterer med handlingsplanen alle relevante aktører, der kan og vil medvirke til at sikre væksten, til at deltage i udmøntningen af de konkrete indsatsområder.