Rømø

Stor udenlandsk hotelgruppe træder ind i Danmark

9.3.2023
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Hotelgruppen Heimathafen Hotels opfører badehotel på Rømø med ambitioner om flere hoteller i landet

Den store tyske hotelgruppe Heimathafen Hotels, der råder over syv hoteller i Tyskland og har yderligere tre under opførelse, træder nu ind på det danske marked med opførelsen af et stort helårsbadehotel på Rømø. Heimathafen Hotels og Tønder Kommune har indgået en aftale, der giver hoteludvikleren byggeretten til et stort areal på øen, og byggeriet af det nye badehotel skal danne grundlag for en større entré i Danmark.

Et nyt helårsbadehotel med op mod 100 værelser og 55 lejligheder, herunder 10 satellitværelser, og en samlet volumen på op til 12.200 kvadratmeter er på tegnebrættet i turistbyen Lakolk på Rømø. Det er den store tyske hotelgruppe Heimathafen Hotels med CEO Jens Sroka i spidsen, der står bag hotelprojektet på den danske ferieø i Tønder Kommune, og projektet markerer således den anerkendte tyske hotelinvestors entré på det danske marked.

"Vi har længe haft blikket rettet mod det danske marked, og derfor er vi også utroligt glade for, at vi nu kan realisere det første hotelprojekt i landet. Vi håber, at opførelsen af et badehotel på Rømø vil blive starten på en større ekspansion på det danske hotelmarked, og vores ambition er at åbne flere hoteller i landet inden for de kommende år. Vi tror på, at tiden lige nu er den rigtige med den stabile fremgang i både overnatninger og omsætning i dansk turisme, og samtidig har vi mødt en stor velvilje i forbindelse med vores sonderinger," siger Jens Sroka, CEO i Heimathafen Hotels.

Heimathafen Hotels har mere end 20 års erfaring med hoteldrift og driver i dag syv hoteller ved kysten i det nordlige Tyskland, mens yderligere tre er under udvikling. Hotelgruppen har ca. 500 ansatte og er kendt for sin visionære og innovative tilgang til at skabe nye succesfulde hotelkoncepter med fokus på design og lifestyle.

Jens Sroka

Jens Sroka, CEO ved Heimathafen HotelsFoto:Corax.de

"Vi ved fra vores mange års erfaring i Tyskland, at konceptet fungerer, og på Rømø er omkring 80 procent af gæsterne tyske, så markedet er uden tvivl til stede. Samtidig råder vi over en meget loyal kundeportefølje, hvorfra vi kan trække nye gæster til området. Derfor er vi forsikrede om, at vi vil trække nye tyske gæster til Rømø og Danmark, og samtidig håber vi naturligvis også, at vores hotelkoncept vil tale til danskerne," lyder det fra Jens Sroka.

Aktiv indsats for at tiltrække udenlandske investorer

Processen, der nu har ført til en konkret aftale mellem Heimathafen Hotels og Tønder Kommune, der har udbudt området på Rømø, hvor det nye badehotel skal opføres, er understøttet af initiativet Invest in Coastal Tourism in Denmark under Dansk Kyst- og Naturturisme. Og ifølge Claus Hyttel Skrubbeltrang, der er Investment Manager hos Dansk Kyst- og Naturturisme, skal Heimathafen Hotels indtræden på det danske marked ses som resultat af den positive vækst, kyst- og naturturismen i Danmark har gennemgået de seneste år.

"Kyst- og naturturismen i Danmark er i fremgang, og de foreløbige overnatningstal for 2022 indikerer, at kystturismen er tilbage på samme vækstspor som før corona. Det er for alvor en blåstempling af den vækst og ikke mindst det potentiale, den danske kyst- og naturturisme besidder, at vi har formået at tiltrække en stor og anerkendt spiller i hotelbranchen som Heimathafen Hotels. Med deres indtræden på markedet udvikles branchen yderligere, og det er virkelig glædeligt," siger Claus Hyttel Skrubbeltrang.

Projektet forventes at kunne tilføre 100.000 ekstra overnatninger til Tønder Kommune samt skabe omkring 150 helårsjobs og bidrage med ca. 40 millioner kroner i ekstra årlig omsætning på Rømø. Borgmester i Tønder Kommune, Jørgen Popp Petersen, ser derfor også frem til færdiggørelsen af det nye badehotel på Rømø.

"Vi har svært ved at få armene ned over dette projekt. Det er vores helt klare forventning, at Heimathafens nye badehotel vil give et kæmpe boost ikke bare til Rømø men hele Tønder Kommune. For os har det været afgørende at tiltrække et hotelprojekt, der bidrager med liv og vækst i både Lakolk og det omkringliggende område, og særligt attraktivt er det, at dette hotelprojekt bidrager med omsætning og jobs hele året. Håbet er at kunne genvinde tidligere tiders storhed med et badehotel på Lakolk. Det er med til at skabe muligheder for de borgere, der bor tæt på men også liv for de øvrige borgere i lokalområdet," siger Jørgen Popp Petersen.

Aftalen med Heimathafen Hotels er en del af realiseringen af Tønder Kommunes mulighedsstudie for området i og omkring Lakolk.

Claus Hyttel Skrubbeltrang
Vil du vide mere?

Investment Manager

chs@kystognaturturisme.dk