Tech-partnerskaber kan styrke turismebranchens konkurrenceevne

Tech-partnerskaber kan styrke turismebranchens konkurrenceevne

23.6.2021
Foto: Rodolfo Clix

Danmark har en styrkeposition som digitalt foregangsland. Den gælder bare ikke for turismebranchen. Det bør vi se som et uindfriet potentiale for at styrke dansk turismes konkurrenceevne – og realisere ved at skabe stærke samarbejder på tværs af leverandører og erhverv.

Af Rasmus Friis Sørensen, Innovationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme

Covid-19-pandemien har været en mavepuster for turisterhvervet – og genopretningen forventes at vare frem til 2023. Men covid-19 og efterdønningerne heraf er ikke den eneste udfordring, der truer med at bremse væksten i dansk turisme.

Danmark er i internationalt perspektiv frontløbere, når det kommer til digitalisering og tilegnelse af ny teknologi. Desværre halter turismebranchen efter. Men stedet for at se det som branchens vilkår, så bør vi betragte det som en mulighed og et kæmpe uindfriet potentiale for at styrke turismeerhvervets produktivitet og konkurrenceevne.

Men hvordan kanaliserer vi den viden, der findes om teknologi og digitalisering i Danmark, over til at skabe værdi for turismeerhvervet?

En kortlægning af innovative turisme-startups i Danmark, foretaget af Oxford Research i april 2020, viser, at der er få større virksomheder i turismeindustrien, der arbejder med radikal innovation og nye forretningsmodeller. Samtidig viser kortlægningen, at der er potentiale for i højere grad at arbejde med åbne data og gøre viden om turisterne og deres adfærd mere tilgængelig.

Men potentialet indfrier ikke sig selv, ved at vi tilgængeliggør data. Mange virksomheder går uden om nye teknologier og digitale løsninger som katten om den varme grød. Få tør gå forrest, og de færreste har ressourcer til at eksperimentere.

Som det også konkluderes i rapporten ’Vi arbejder mest med digitalisering om vinteren’ fra juni 2019 af Peter Kvistgaard og John Hird, så har virksomhederne svært ved at absorbere mulighederne. Det skyldes, at virksomhederne i høj grad er praktiske i deres tilgang, mens offentlige institutioner, forskningsinstitutioner og udbydere er mere teoretiske i deres tilgang. Der er med andre ord langt fra viden til implementering.

Der ligger altså et stort potentiale i at etablere partnerskaber, der kan bidrage med showcases, og som skaber tryghed og et miljø, hvor virksomhederne kan eksperimentere med nye teknologier uden at sætte driften over styr. En mulighed er at etablere innovationspartnerskaber mellem leverandører af teknologiske løsninger, turismefremmesystemet og turismevirksomhederne.

Partnerskaberne skal have skala nok til, at leverandørerne kan se investeringspotentialet i at arbejde med turismeerhvervets problemstillinger. Turismefremmesystemet vil være gatekeeper og objektiv videnspart om industrien, og erhvervet vil fungere som testfacilitet og bliver dermed firstmover. Det er centralt, at partnerskaberne bygges på tillid, så fx virksomhederne tør arbejde eksperimenterende og dele deres data og praktiske erfaringer med et lukket fællesskab.

Det centrale ved partnerskabet er, at vi som industri ikke selv skal identificere konkrete løsninger, vi ønsker at arbejde med. Men ved at skabe et sandkassemiljø via et offentligt-privat-innovationssamarbejde (OPI-samarbejde) giver vi plads til at undersøge, teste og evaluere effekter af konkrete teknologier og løsninger direkte i branchen – inden der indkøbes. Tilstedeværelsen af leverandøren sikrer også, at – når der identificeres nogle af de teknologier, som vil være game changere for virksomhederne – så er der et naturligt ankerpunkt for udbredelse efterfølgende i form af leverandøren.

Der er i dag mange eksperimenter i gang i dansk turisme og gode projekter inden for data, teknologi og digitalisering. Men vi skal opløse siloerne og formalisere opsamlingen af viden, så den ikke går tabt ved den enkelte projektorganisation, men udnyttes til fortsat udvikling af den samlede turismeindustri. Det kræver, at vi indser, at vi kan meget mere og nå meget længere, hvis vi åbner op og indgår i større samarbejde internt såvel som eksternt.

Hos Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder vi på at kunne realisere flere af denne type partnerskaber. I første omgang via projektet Destination:Digital på Rømø i 2020. Her kunne vi øjne muligheder og potentialer, og vi kommer derfor også i fremtiden til at lave partnerskaber.

Samarbejder på tværs fordeler nemlig udviklingsomkostningerne, så vi som branche ikke skal bære den fulde omkostning selv. De viser leverandørerne forretningspotentialerne i dansk turisme, og så gør de teknologien anvendelig og praksisnær for virksomhederne.

Sidst og helt afgørende så sikrer de, at der er en part, som kan løfte de gode løsninger og produkter ud i markedet og dermed skalere løsningerne til hele industrien efterfølgende. Hvis vi tør at åbne op skulle det i fremtiden gerne være sådan, at leverandørerne står i kø for at showcase deres løsninger i turismebranchen.