Testpiloter afprøver bæredygtige løsninger

Testpiloter afprøver bæredygtige løsninger i feriehus og på camping

15.9.2021
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Danske og tyske gæster er inviteret til at teste nye, bæredygtige løsninger under et ophold i enten feriehus eller på camping. Testfasen kører til og med oktober, og resultaterne herfra skal give værdifuld viden til den grønne omstilling af disse ferieformer.

Efterspørgslen efter grønne løsninger på ferien er stigende, og fremtidens gæster forventes i højere grad at stille krav til virksomhederne om, at det er gjort nemt for dem at udleve de bæredygtige principper under ferien. Det vil stille nye krav til landets turismevirksomheder om at integrere bæredygtige løsninger i selve ferieoplevelsen.

Derfor arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme med flere initiativer, der skal bidrage til en grøn omstilling af de centrale, markedsmodne overnatningsformer i kyst- og naturturismen. Det kræver nemlig, at virksomhederne inden for de klassiske ferieformer som feriehuse og camping allerede nu arbejder proaktivt for at sikre et match til gæsternes nye forventninger til bæredygtighed på ferien.  

Aktuelt gennemføres en række testophold i feriehuse og på campingpladser i forhold til efterspørgslen efter bæredygtighed, og her er danske og tyske testpiloter inviteret til at afprøve og opleve forskellige bæredygtige tiltag og installationer under et ferieophold. Målet er at indsamle konkrete erfaringer, der skal kunne hjælpe turismeerhvervet med at udvælge og fokusere på de bæredygtige løsninger, som opnår bedst respons og resultater.

”Da feriehuse og campingpladser udgør det absolut største fundament under kyst- og naturturismen i Danmark, har det været vigtigt for os at undersøge, hvordan vi kan bidrage til en bæredygtig udvikling af disse ferieformer. Tidligere undersøgelser har vist os, at der er en tendens til, at gæsterne anser bæredygtighed som noget ’der bare skal være på plads’ – på samme måde, som god service også anses som en selvfølgelighed under ferien. Derfor er vi inde og teste nogle helt konkrete løsninger af, der vil kunne sikre dette. Testforløbene giver os en hands-on viden til både feriehus- og campingbranchen om, hvad der virker godt eller mindre godt, når bæredygtighed og ferie skal gå hånd i hånd,” siger Henriette Mølgaard Hansen, senioranalytiker og udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme, der også understreger, at flere virksomheder allerede er godt i gang med at tilpasse deres produkt til den grønne dagsorden, mens andre endnu står over for at gå i gang. Fælles er dog, at der er værdifuld viden i testpiloternes feedback – til enten at få bekræftet, tilpasset eller udformet sit tilbud, alt efter hvor virksomheden er i processen.
 

Testophold skal øge attraktionsværdien for turismevirksomheder

Resultaterne fra testopholdene skal give ny inspiration til turismevirksomheder om, hvordan de kan højne deres attraktionsværdi ved at indarbejde de rette bæredygtige tiltag, men skal også synliggøre overfor gæsten, at man arbejder ind i den grønne omstilling. Henriette Mølgaard Hansen uddyber:

”Det er vigtigt, at vi sikrer, at vi kan imødekomme fremtidige gæsters forventninger til bæredygtighed, så når vi gennemfører testophold som disse, gør vi det for at fremtidssikre vores forretningsområde og konkurrenceevne både herhjemme og internationalt."

Også hos Feriehusejernes Brancheforening mærker man gæsternes stigende krav til at kunne agere bæredygtigt under feriehusopholdet. Derfor er man her glade for, at der nu testes konkrete teknologiske løsninger, der kan være med til at belyse vigtigheden af at foretage energioptimerende tiltag i feriehusene, så udbuddet også på sigt kan indfri efterspørgslen. Det fortæller Poul Fejer Christiansen, vicedirektør hos Feriehusudlejernes Brancheforening og fortsætter:

”Feriehusudlejningsbureauerne har stor vilje og lyst til at bidrage til den grønne omstilling, og vi har som branche fokus på at få synliggjort de bæredygtige muligheder over for gæsterne. For eksempel arbejder vi konkret med at få de bæredygtige valg integreret allerede i bookingsituationen, så fremtidens gæster nemt vil kunne vælge et feriehus ud fra de grønne parametre, der har betydning for den enkelte gæst."

Testopholdene finder sted i september og oktober på både campingpladser og i feriehuse, og erfaringerne herfra vil indgå i en samlet analyse, der forventes færdig i slutningen af året.
 

Testpiloter er glade for at bidrage

I alt gennemføres 31 testophold, og de foreløbige erfaringer fra opholdene viser stort engagement fra både de danske og tyske testpiloter. Undervejs i deres ophold bliver testpiloterne bedt om at teste og dele deres erfaringer med en række forskellige initiativer, og de afprøver blandt andet teknologiske løsninger, der kan energioptimere, sænke vandforbruget eller nudge til at spare på strømmen, ligesom testpiloterne også undersøger mulighederne for bæredygtige oplevelser i lokalområdet.

”Vi oplever en stor nysgerrighed og interesse i at være med. Testpiloterne går virkelig til den og er meget optaget af at bidrage med deres erfaringer til at skabe en ny ramme for grønnere ferieoplevelser på overnatningsstedet. Vi glæder os til at samle erfaringerne i en endelig analyse, som vi håber både feriehus- og campingbranchen kan drage nytte af i arbejdet med at tilpasse sig gæsternes forventninger til bæredygtige ferieophold,” afslutter Henriette Mølgaard Hansen.

Analysen er en del af Dansk Kyst- og Naturturismes projekt ’Bæredygtig Kapacitet’ og bygger videre på en analyse gennemført i foråret 2021 om danske og tyske gæsters holdning til bæredygtighed på hverdag og under ferien. Projektet gennemføres med midler fra Regeringens sommerpakke 2020/2021, og sigtet er, at viden fra projektet skal sætte retning for den videre grønne omstilling af kyst- og naturturismen i Danmark ud fra et markedsperspektiv.

Om analysen:

  • Der gennemføres 31 testophold, heraf 16 feriehusophold fordelt på seks feriehuse og 15 campingophold fordelt på fem campingpladser.

  • Alle testophold har en varighed på tre overnatninger.

  • Alle testpiloter er rekrutteret specifikt til formålet ud fra nogle prædefinerede kriterier ift. benyttede ferieformer, syn på bæredygtighed mm.

  • Analysen løber fra august til ultimo 2021

  • Alexandra Instituttet gennemfører analysen på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk