Cykling på Bindeballestien

Udvalgte kommuner skal demonstrere fremtidens knudepunktsnetværk for rekreativ cykling

6.10.2021
Foto: Kenneth Stjernegaard - VisitVejle

Som en del af projektet ’Bedre vilkår for cykelturismen’ vil tre udvalgte kommunesamarbejder demonstrere, hvordan cykelvenlige strækninger kan forbindes i knudepunkter og skabe bedre cykeloplevelser. Forløbet skal sikre fundamentet for en national skalering af et cykelknudepunktsnetværk.

Danmark har potentiale til at blive en cykeldestination i verdensklasse. Men hvis potentialet skal indfris, er der behov for en langsigtet og sammenhængende udvikling af cykelinfrastrukturen.

Projektet Bedre vilkår for cykelturismen arbejder på at udbrede et nyt nationalt cykelnetværk, der forbinder cykelvenlige strækninger i knudepunkter. Fokus er på gode cykeloplevelser med bedre adgang til oplevelser, naturen samt øget fleksibilitet og en bedre afmærkning til gavn for cyklisterne.

Nu er tre kommunesamarbejder blevet udvalgt til at deltage i et demonstrationsforløb, der skal danne fundamentet for den kommende skalering af det nationale knudepunktsnetværk.

”Vi kender konceptet med cykelknudepunkter fra fx Holland og Tyskland, men vi skal finde ud af, hvordan et knudepunktsnetværk fungerer mest optimalt i Danmark – altså et proof of concept. Demonstrationsforløbet er derfor en form for living lab, hvor vi skal tilpasse og forbedre konceptet – og ikke mindst visualisere det, så vi er bedst muligt forberedte, når det skal udrulles i hele landet,” fortæller Mette Rohde Böwadt, projektchef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Samtidig deltager Dansk Kyst-og Naturturisme som projektpartner i pilotprojektet Fremtidens rekreative netværk i regi af Dansk Cykelturisme, hvor man har etableret små pilotnetværk rundt i landet. Viden fra piloterne skal danne en væsentlig del af fundamentet for de større demonstrationsforløb.

De tre udvalgte kommunesamarbejder er: Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner; Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner; samt Vordingborg, Faxe og Stevns Kommuner.

Frontløbere for cykelturismen

Ét af kriterierne for at deltage i demonstrationsforløbet var, at kommunerne gik sammen mindst to. Dette bl.a. for at undersøge og afdække de tværkommunale udfordringer, der kunne opstå i en landsdækkende udrulning.

Destination Sønderjylland koordinerer de fire sønderjyske kommuners deltagelse i demonstrationsforløbet, og her ser man deltagelsen i forløbet som et naturligt skridt i deres arbejde med at udvikle cykelturismen i området.

”Vi har en ambition om at være frontløbere ift. at gøre cykelturismen til et kerneprodukt i den generelle danske turismeudvikling. I vores mangeårige udvikling af cykelturismen i destinationen har vi arbejdet med udvikling af ruter, kortmateriale, information og service målrettet cykelturister,” fortæller Karsten Justesen, direktør i Destination Sønderjylland, og fortsætter:

”Det var helt oplagt for os at søge om at være demonstrationsområde. Vi tror på, at vi med de rette produkter, den rette service og den rette infrastruktur kan få et cykelturismeprodukt, der kan matche de bedste i verden.”

Databaseret tilgang

En afgørende del af forløbet handler om at demonstrere, hvordan udvikling af netværket kan baseres og udvikles med fokus på et solidt datagrundlag. Der skal bl.a. indsamles eksisterende data i kommunerne til en kortlægning og analyse af cykelvenlig infrastruktur til rådighed. Samtidig undersøges de nationale friluftsdata for, hvordan disse kan suppleres og udgøre fundamentet for cykelknudepunktsystemet - som skal formidles og synliggøres over for brugerne, analogt via vejvisning og skiltning og digitalt via diverse platforme.

”Et af de første skridt i forløbet vil være at få undersøgt og beskrevet datagrundlaget for etablering af cykelknudepunkterne. Her gør vi bl.a. brug af den kommunale database GeoFA, der allerede rummer de kommunale friluftsdata, såsom rekreative stier og ruter, shelters, bålpladser, badestrande og andre faciliteter. Men vi ser også på andre data, som kunne styrke det samlede datasæt,” fortæller Mette Rohde Böwadt, og tilføjer:

”Datasættet danner grundlaget for, at knudepunktsnetværket kan indgå i planlægningen af rekreativ infrastruktur i kommunerne. Demonstrationsforløbet skal dermed bidrage til at udvikle knudepunktsnetværket som et fleksibelt system, der samtidig også sikrer en optimal brugeroplevelse for cykelgæsten.”

Demonstrationsforløbene i de udvalgte kommuner vil blive gennemført i perioden 2022-2023. Der vil blive gennemført nogle hovedaktiviteter i alle de udvalgte kommuner samt nogle delaktiviteter fokuseret på de enkelte kommunesamarbejder.

Vil I arbejde med cykelknudepunkter i jeres kommune?

Mange flere kommuner har allerede ambitionerne og mulighederne for at arbejde med at etablere et knudepunktsnetværk.

Vi vil gerne invitere interesserede kommuner til at deltage i et netværk med andre interesserede og relevante kommuner. Her vil vi løbende dele erfaringer og gode råd til arbejdet med cykelknudepunkter.

Tilmeld nyhedsmail fra projektet

Fakta om ’Bedre vilkår for cykelturismen’

  • Projektet ’Bedre vilkår for cykelturismen’ vil styrke cykelturismen og skabe bedre rammer for friluftsudøvere ved at udvikle et knudepunktsnetværk, der forbinder cykelvenlige strækninger og skaber sammenhæng til natur- og kulturoplevelser samt rekreative værdier
  • Projektet gennemføres af Dansk Kyst- og Naturturisme og er finansieret som en del Erhvervsministeriets Sommerpakke 2020
  • Projektet løber over en periode på tre år og havde opstart i november 2020
  • Projektet koordinerer og samarbejder med det igangværende projekt 'Fremtidens rekreative netværk' bevilget af Friluftsrådet.
  • Projektet gennemføres med opmærksomhed på og i koordination med det netop annoncerede projekt Danmarks Naturstier af Miljøministeriet
  • Læs mere om projektet
Mette Rohde Böwadt
Vil du vide mere?

Projektchef

mrb@kystognaturturisme.dk