Destination Nordvestkysten

Vi skal bygge bro mellem turisterhvervet og teknologi-leverandører

8.2.2024
Foto: Flying Octover, Destination Nordvestkysten

Der er behov for brobygning mellem turistbranchen og teknologi-leverandører, hvis kyst- og naturturismen skal lykkes med at styrke sit teknologiske ståsted. Det er erfaringen fra forløbet Tech:Match, som Dansk Kyst- og Naturturisme har stået bag. 

Implementeringen af nye teknologiske løsninger kan være med til at sikre, at etablerede turistvirksomheder opnår den bedst mulige konkurrenceevne i et marked, der er under hastig forandring. Desværre viser analyser, at turismen sakker bagud andre sektorer, når det gælder anvendelsen af nye teknologier – her kan tilpasning af eksisterende tech-løsninger fra brancher udefra være en effektiv løftestang.


Det var afsættet for projektet Tech:Match, hvor fokus har været på at etablere partnerskaber mellem turismebranchen i de kyst- og naturnære geografier og tredjeparts-teknologileverandører. Målet har været at identificere potentielle matches mellem etablerede turismevirksomheder på den ene side og teknologi-leverandører, der ikke nødvendigvis tidligere har beskæftiget sig med turismen, på den anden side. Matchet skulle gerne være startskuddet til et videre konkret samarbejde om en ny eller tilpasset teknologi-løsning ift. virksomhedens specifikke problemstilling. 

”Med Tech:Match ønskede vi at skabe nye partnerskaber mellem to brancher, som indtil nu ikke har stærk tradition for at samarbejde. Turismen opfattes ikke som en teknologi-intensiv branche, men vi oplever en stigende nysgerrighed og efterspørgsel på teknologiske løsninger fra turistvirksomhederne. Og det er helt rigtigt set af erhvervet, at netop det vil kunne styrke deres konkurrencekraft, ved fx at højne produktiviteten eller løfte gæsteoplevelsen”, fortæller Peter Møller Laursen, seniorkonsulent ved Dansk Kyst- og Naturturisme. 


30 leverandører, ni challenges og syv matches 

I alt bød 30 tech-virksomheder ind på de ni challenges, som Dansk Kyst- og Naturturisme sammen med resten af konsortiet bag Tech:Match og deltagervirksomhederne havde identificeret. Det udmøntede sig i syv matches, hvoraf de fleste samarbejder nu er afsluttet. Skønt der ikke endnu er ’opfundet’ konkrete teknologiske løsninger ud fra disse matches, har projektet bidraget med værdifulde erfaringer.  

”Ambitionerne om øget brug af teknologiske løsninger er der, men mange virksomheder har ganske enkelt ikke tiden til at afsøge markedet og heller ikke kompetencerne til at kvalificere løsningerne. Vi har derfor igennem Tech:Match-projektet lært vigtigheden af, at der er en brobygger, som kan matche erhvervet med potentielle leverandører, og som også kan støtte parterne i match-fasen,” uddyber Peter Møller Laursen. 

Match om digital platform til onboarding 

En af de virksomheder, som har deltaget i Tech:Match, er restaurantkæden Evald Brasserie og Café ApS i Silkeborg, som ledte efter en digital løsning til at styrke deres medarbejder-onboarding. Ønsket var en ny digital platform, der kunne understøtte oplæring, uddannelse og løbende kommunikation i øjenhøjde med en medarbejdergruppe primært bestående af unge ’Generation Z’-medarbejdere. Det fortæller Heidi Lambertus, CMO og medindehaver af Evald Brasserie og Cafe: 

”Vi ønskede at undersøge mulighederne for - med digitale værktøjer - at skabe en bedre onboarding af vores medarbejdere. Både fordi vi så mulighederne for at effektivisere den oplæring, vi har i dag, men også for at tale til de motivationer, vi erfarer, der hersker blandt de timelønnede unge i dag. Vi blev matchet godt med virksomheden All Gravy, som forstod vores behov. Aktuelt er vi dog ikke gået videre med at realisere platformen, da timingen ikke er helt rigtig for os nu, men løsningen er den rette”.

Inspirationen til at skabe udvikling på tværs af virksomheder og brancheskel, kommer også udefra, hvor andre sektorer med succes har overført og implementeret nye teknologier på tværs af brancher. 

Det aktuelle projekt Tech:Match er nu afsluttet, men Dansk Kyst- og Naturturisme afsøger nye muligheder for at bruge nye eller tilpassede teknologiske løsninger i den fremadrettede drift og udvikling af virksomheder inden for kyst- og naturturismen i Danmark. 

Dansk Kyst- og Naturturisme står bag projektet Tech:Match, som er eksekveret i tæt samarbejde med konsulenthusene Seismonaut, Mentoring+ og Fundingbox.  
 

Peter Møller Laursen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

pml@kystognaturturisme.dk

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse