Deltagerudtalelse- Stærke forretningsmodeller

Erfaringer fra ’Stærke forretningsmodeller og ny finanseringsparathed’

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Om forløbet og erfaringer fra deltagere

Her kan du læse mere om vores koncept for forretningsudvikling til etablerede turismevirksomheder og vores erfaringer herfra.

Dansk Kyst- og Naturturisme har sammen med revisionsselskabet BDO Danmark gennemført det første forløb i projektet ”Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed” i vinteren 2023/2024.

Med forløbet har vi ønsket at styrke etablerede turismevirksomheders vækstmuligheder ved at skabe gode rammer for forretningsudvikling og ny finansieringsparathed. Ambitionen er, at virksomhederne efter endt forløb vil stå mere robuste og med mulighed for at realisere det vækstpotentiale, der ellers forbliver uforløst.

Dertil har det første forløb også fungeret som en test af et prototype-koncept med det mål at fastlægge det endelige koncept.

Erfaringer fra forløbet
I forløbet har 9 udvalgte turismevirksomheder arbejdet målrettet og individuelt på at udvikle deres forretning med afsæt i tre trin: TRIM, OPTIMÉR og PROFESSIONALISÉR.

Med udgangspunkt i en ny konceptmodel ’Turismehuset’ har de deltagende virksomheder haft fokus på ’Vision 2028’ og har her arbejdet ud fra tre søjler Faciliteter, Ledelse og Marked samt de syv ”Vækstskabere”.

Ud fra ’Vision 2028’, har virksomhederne hver især identificeret og beskrevet deres ”must-win-battles” indenfor de tre søjler, for derigennem at nå målet i 2028. Dette er i praksis udlevet gennem overordnede handlingsplaner samt detailplaner og brug af værktøjer, som fx Bostonmodellen, investeringsoverblik, ledelsesfokus, kommunikationsmodel, gæsterejsen, årshjul, vedligeholdelsesplaner, gæstebudget, årsbudgetter og KPI’ere, ESG, erhvervsfremmemuligheder, m.fl.

Hvad har deltagerne fået ud af forløbet?

Flere deltagere har allerede haft godt udbytte af forløbet. F.eks. har en deltagervirksomhed, med afsæt i den udarbejdede forretningsplan, allerede opnået anlægsinvestering til nye hytter og fiskesøer, mens andre deltagere har fået god respons fra deres finansieringspartnere.

Mia Rasmussen, ejer, Langeland Feriepark har været glad for at deltage i forløbet:

"Deltagelse i forløbet har betydet, at jeg i dag, som ønsket, står med en fuldt færdig 5-års visionsplan for Feriepark Langeland. Et opslagsværk, som ved dagligt brug sikrer, at jeg forbliver på rette spor og selv opdager små uønskede udsving inden de vokser sig større. Den sikrer også, at jeg til stadighed er opmærksom på vigtigheden af de underliggende parametre for sikker og professionel forretningsstyring i en turismevirksomhed på de tre søjler: faciliteter, ledelse/personale og marked." 

Hos Hvalpsund Familie Camping har deltagelse i projektet allerede givet nye redskaber til at indhente ny finansiering, fortæller Sofie og Brian Midtgaard Skov, ejere, Hvalpsund Familie Camping: 

"Vores projektdeltagelse har allerede medført nye investeringer på Hvalpsund Familie Camping. Vi har med forretningsplanen under armen været i banken og fremvist vores 5-årige plan. Med udgangspunkt i forretningsplanen, har vi præsenteret vores gennemarbejdet materiale med henblik på at opnå medfinansiering til nogle af vores største "must-win-battles": Etablering af fire helårsisolerede luksus hytter og køb af de to nærliggende fiskesøer. Vi blev mødt med anerkendelse og en positiv tilgang til vores planer samt en stor begejstring i forhold til vores materiale". 

Læs mere om, hvad Feriepark Langeland og Hvalpsund Familie Camping har fået ud af at være med i forløbet her
 

Tak til alle 9 deltagervirksomheder i forløbet: Horsens City Camping, Vestbirk Camping, Jyllandsakvariet, Feriepark Langeland, Ribe Camping, Trelde Næs Camping, Kruså Camping og Hytter, Hvalpsund Familie Camping og Oplevelsescentret Nyvang 

Stærke forretningsmodeller

Foto:Dansk Kyst- og Naturturisme

Hvem står bag? 

Dansk Kyst- og Naturturisme står bag projektet ’Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed’, som del af eksekveringen af handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN, der netop har fokus på at sikre et produktivt og konkurrencedygtigt turismeerhverv – bl.a. ved at sikre, at etablerede virksomheder opnår den bedst mulige konkurrenceevne i et marked under hastig forandring.

Ambitionen er, at konceptet kan forankres i markedet, så de positive erfaringer fra dette forløb kan udbredes til flere etablerede turismeaktører i kyst- og naturturismen i Danmark

 

Peter Møller Laursen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

pml@kystognaturturisme.dk