Løvtag

Naturnær overnatning

Foto: Løvtag (2019) - Sigurd Larsen Architects. Fotograf Søren Larsen


Alle skal have mulighed for at vågne op til smuk dansk natur

Der eksisterer et markant potentiale for kyst- og naturturismen ift. at imødekomme gæsternes ønsker til og glæde ved udeliv og outdoor-oplevelser. Dette potentiale skal indfries.

Kyst- og naturturismen skal genopfinde naturnære overnatningsmuligheder, der med udgangspunkt i design, originalitet og kompromisløs tilgang til bæredygtighed styrker både naturen og lokalsamfundet, og giver gæsterne uforglemmelige ferieoplevelser.

Med programmet vil vi søge tilbage til turismens oprindelige udgangspunkt, skrælle de ydre lag af den traditionelle ferieturisme og gentænke værdigrundlag og kerneoplevelsen af at være sammen i kyst- og naturlandet. Det store mål er at udfolde naturovernatning som en ny og mere tilgængelig niche i kyst- og naturturismen.

Det kræver, at nye lokationer bringes i spil og udvikles med minimalt klimaaftryk. Der skal udvikles regenerative, socialøkonomiske og kommercielle forretningsmodeller, der bidrager til de lokalsamfund, de er en del af. Og vi skal adressere de rammevilkår og udfordringer, som står i vejen for lokal vækst.
 

Om 'Program for Naturnær Overnatning'

I 'Program for Naturnær Overnatning' søger vi nye strategiske partnerskaber til udvikling af innovative og mere bæredygtige løsninger for naturnær overnatning i Danmark.

Programmet vil opbygge viden og nye indsigter samt igangsætte projekter, der skal udvikle og teste nye designkoncepter, socialøkonomiske forretningsmodeller og bringe nye naturnære overnatningsprodukter på markedet.

Initiativer

Naturnætter
Thomas Mason

NATURNÆTTER

Projektet NATURNÆTTER skal skabe nye, mere bæredygtige løsninger for naturovernatninger i Danmark i et bredt samarbejde med destinationsselskaber, virksomheder, brancheforeninger og andre interessenter. Ambitionen er at genopfinde naturnære overnatningsformer og brede det ud til nye målgrupper. 

CAMP NOW
Michael Fiukowski & Sarah Moritz

CAMP NOW – Building sustainable outdoor camps and brands

CAMP NOW kombinerer en målrettet udviklingsindsats på produktsiden med en ny brandingindsats. Målet er at bidrage til en gennemgribende transformation, så camping i endnu højere grad bliver en attraktiv overnatningsform for gæster, der ønsker en mere bæredygtig outdoor overnatning.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk