Naturnætter

NATURNÆTTER

Foto: Thomas Mason

Vi skal genopfinde de naturnære overnatningsmuligheder

NATURNÆTTER er et projekt under ’Program for naturnær overnatning’ med fokus på at fremme udviklingen af nye overnatningsformer i naturen.

NATURNÆTTER vil bidrage til en gennemgribende transformation af centrale overnatningstilbud, understøtte nye typologier og koncepter, undersøge nye målgrupper og salgsplatforme - og øge kendskab og præference for naturnær overnatning. På den måde vil NATURNÆTTER bidrage til flere overnatninger, øget omsætning og jobskabelse hos turismeerhvervet. 

NATURNÆTTER BESTÅR AF FIRE SPOR:

  • SPOR 1 – TRANSFORMATION: Denne indsats vil gennem en række fokuserede og virksomhedsnære forløb arbejde med transformation af eksisterende naturnære overnatningssteder mod at være markedsrelevante og mere bæredygtige overnatningsformer.
  • SPOR 2 - NYE TYPOLOGIER: Denne indsats vil med afsæt i virksomhedscases undersøge udviklingsmuligheder og rammevilkår for etablering af nye typologier i kyst- og naturturismen. output vil være et katalog, der synliggør udviklingsmuligheder, best practice samt eventuelle barrierer.
  • SPOR 3 - PLATFORM OG ANALYSE: Målgruppeanalyse samt kortlægning og test af salg af naturnær overnatningskapacitet på udvalgte platforme.
  • SPOR 4 - STÆRK OUTDOOR FORTÆLLING: Videreudvikle og styrke fortællingen om Danmark som en attraktiv og mere bæredygtig outdoor-destination - med særlig fokus på overnatningstilbud, kortferie og sæsonforlængelse. Output vil være contentproduktion og markedsføringskampagne på marked Tyskland.

NATURNÆTTER gennemføres i perioden april 2022 - august 2024. Dansk Kyst- og Naturturisme er projektejer, mens VisitDenmark er udførende projektpartner på spor 4.  

Bliv partner i NATURNÆTTER 

Alle skal have mulighed for at vågne op til smuk dansk natur.

Vi inviterer derfor brancheforeninger, destinationsselskaber og øvrige interessenter, der lige som os drømmer om, at kyst- og naturturismen kan finde ny værdi og mening, til at blive en aktiv del af projektet som partner i NATURNÆTTER. Som partner er man med i alle projektets fire spor - den første aktivitet vil være at bidrage til screening og rekruttering af erhvervsaktører til deltagelse i projektet.   

I NATURNÆTTER vil vi sammen udfolde destinationernes stedbundne potentialer og spektakularitet og fejre de nære fællesskaber og unikke stunder i Danmarks natur.

Kontakt Marie Vestergaard Madzak for yderligere information.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Marie Vestergaard Madzak
Vil du vide mere?

Projektleder

mvm@kystognaturturisme.dk