Kornets Hus

VisitData

Foto: Kornets Hus (2020) – Reiulf Ramstad Arkitekter. Photographer: Daniel Brandt Andersen

En fælles national dataplatform for dansk turisme

Dansk Kyst- og Naturturisme er en af initiativtagerne bag udviklingen af den fælles dataplatform for dansk turisme, VisitData. Formålet er at sikre en mere konkurrencedygtig turismeindustri i Danmark ved øget brug af data både på virksomhedsniveau og i branchen som helhed. For med data kan vi blandt andet styrke omsætningen eller effektivisere driften hos den lokale virksomhed ligesom vi kan sikre bedre oplevelser for gæsterne med afsæt i præcist deres ønsker og efterspørgsel. Samlet kan det bidrage til vækst og omsætning i det lokale ferieområde – og til Danmark som turistdestination.

Fra pilotprojekt til national platform

VisitData bygger på projektet Destination:Digital, som Dansk Kyst- og Naturturisme i 2020 initierede som et lokalt dataprojekt på Rømø. Formålet var her at teste mulighederne for at koble forskellige datakilder i turismen på et geografisk velafgrænset område. 

Siden udrullede Dansk Kyst- og Naturturisme dataprojektet til hele Vestkysten i projektet Vestkysten:Digital i samarbejde med de tre destinationsselskaber på Vestkysten: Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten. Det er erfaringerne herfra, der nu er skaleret til den nationale platform VisitData, der favner hele dansk turisme på tværs af de tre forretningsområder: storbyturisme, erhvervs- og mødeturisme samt kyst- og naturturismen.  

Den globale it-virksomhed NTT Data Business Solution har været den tekniske samarbejdspartner igennem hele processen og står fortsat bag den tekniske implementering. I dag er dataplatformen forankret hos VsitDenmark, der står for den fortsatte udvikling og drift i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme.

Et grundlag for bedre beslutninger

Den nationale dataplatform giver destinationsselskaber og deres samarbejdspartnere adgang til data og værktøjer, som kan anvendes til at træffe endnu bedre forretningsmæssige beslutninger – ud fra f.eks. benchmark-tal eller nøgletal på destinationsniveau.

Omdrejningspunktet for dataplatformen er deling af data. Når vi deler data med hinanden, får vi adgang til benchmark og kan dermed måle egen indsats i forhold til andre. Dertil kobler vi virksomhedernes data med andre eksterne datakilder som f.eks. VISA, nets og teleselskaber. Tilsammen giver det branchen en unik indsigt i turisterne i Danmark og af deres adfærd og dermed et bedre fundament for vores forretningsmæssige beslutninger.

Platformen udvikles løbende, og nye muligheder vil opstå ud fra det arbejde, for data rummer vigtig viden om vores gæster, og når vi bruger den viden, kan vi planlægge vores ressourcer mere præcist eller agere strategisk ud fra viden og fakta frem for formodninger.

VisitData udbygges og forankres

Samtlige destinationsselskaber i Danmark arbejder for øget brug af data i turismen og er med i VisitData-samarbejdet. I løbet af 2023/2024 arbejdes der løbende med at koble virksomheder og brancher på platformen. Det vil både udvide og styrke platformen, for VisitData bygger nemlig på andelstankegangen, hvor værdien af platformen ligger i, at alle bidrager med egne data og indtægterne fra den årlige licens går til fortsat udvikling og udbredelse af platformen.

Forankringen af VisitData nationalt er i fuld gang, og der arbejdes på at kunne integrere med stadigt flere datasystemer, som vil kunne give endnu flere virksomheder adgang til platformen. Adgang til VisitData for turismevirksomheder i Danmark går via de lokale destinationsselskaber.  

 

VisitData

Foto:VisitData

Alice Bank Danielsen
Vil du vide mere?

Programchef

abd@kystognaturturisme.dk