Bornholm

Dansk image- og potentialeanalyse 2016

1.6.2016
Foto: Niclas Jessen

Undersøgelse af danskernes adfærd og holdninger i forbindelse med ferie.

Rapporten viser danskernes ferieadfærd, kendskab og opfattelse af danske og udenlandske feriedestinationer. Rapporten er fra 2016, hvor det var første gang, der er gennemført en Image- og potentialeanalyse på marked Danmark.

Dataindsamlingen er foretaget i februar 2016 I alt har godt 1.500 danskere deltaget i undersøgelsen.

Indsamling og afrapportering af data er gennemført af analyseinstituttet Epinion på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.

Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk