Rømø

Destination:Digital - et dataprojekt på Rømø 2020

21.4.2021
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektet Destination:Digital har i løbet af 2020 undersøgt mulighederne for dataanvendelsen på destinations- og virksomhedsniveau. Rømø har dannet rammen for dette case studie, og resultaterne er beskrevet i denne samlede rapport. 

Der er i projektet Destination:Digital udarbejdet en samlet rapport, der beskriver erfaringerne fra datastudiet på Rømø. 

Projektet er gennemført på Rømø, der med sin afgrænsede geografi har fungeret optimalt som et testlaboratorium. Gennem en koordineret indsamling og strukturering af både offentlige, private og halvoffentlige data i ét samlet dataflow, har det været muligt at udtrække erfaringer om øens turister i realtid. 

I rapporten præsenteres de metoder og modeller der ligger til grund for projektet, de respektive cases behandles, og der opsamles på den viden og de erfaringer, projektet genererer. 

Alice Bank Danielsen
Vil du vide mere?

Programchef

abd@kystognaturturisme.dk