Rømø

Destination:Digital - et dataprojekt på Rømø 2020

4/21/2021

Projektet Destination:Digital har i løbet af 2020 undersøgt mulighederne for dataanvendelsen på destinations- og virksomhedsniveau. Rømø har dannet rammen for dette case studie, og resultaterne er beskrevet i denne samlede rapport.