Løkken Strand

DGNB for hoteller og ferieresorts

Foto: Daniel Brandt Andersen

Screeningsværktøj og miniguide til DGNB-certificering for hoteller og ferieresorts 

Der skal flere bæredygtighedstiltag ind i overnatningssektoren i den danske kyst- og naturturisme - gerne allerede i byggeriets planlægnings- og etableringsfase. For at skubbe investeringerne i gang har Dansk Kyst- og Naturturisme sammen med Rådet for Bæredygtigt Byggeri udviklet værktøjer til at tænke bæredygtighedstiltag ind i de tidligste projektfaser. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og har Realdania som videnspartner.

I løbet af projektet har partnerne opbygget viden og udarbejdet værktøjer til at integrere principper for bæredygtigt byggeri i eksisterende og nye investeringsprojekter med afsæt i anerkendte certificeringsordninger - særligt med fokus på DGNB-systemet.

Konkret er der udviklet to værktøjer i løbet af projektet. Det ene er et screeningsværktøj til vurdering af hotellers og ferieresorts bæredygtighedstiltag i de tidlige faser. Det andet er en guide, der uddyber emnerne i screeningsværktøjet, og som giver en introduktion til DGNB, herunder samspillet med hoteller og ferieresorts. Værktøjerne fungerer i samspil med hinanden og har til hensigt at skabe en konstruktiv dialog mellem bl.a. investorer og kommuner.

Værktøjerne indgår i rækken af redskaber, som Dansk Kyst- og Naturturisme sammen med stærke samarbejdspartnere udvikler for at fremme mere bæredygtige investeringer i kyst- og naturturismen i Danmark. 

Guiden og screeningsværktøjet blev præsenteret på et webinar den 2. oktober 2023. Herunder kan du se optagelsen af webinaret.

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk