Ebeltoft

Gæsteanalyse 2018

27.9.2018
Foto: Kim Wyon

En undersøgelse af gæsters brug af udvalgte byer i dansk kyst- og naturturisme.

Denne gæsteanalyse er udarbejdet med henblik på at give en dybere indsigt i, hvordan gæster i udvalgte byer i kyst- og naturturismen bruger byen som udflugtsmål i sommeren 2018.

Analyser undersøger, formålet med besøget er, hvilke aktiviteter de benytter sig af samt viden om opholdslængde, transporttid, kendskab og informationssøgning. Derudover er gæsternes bevægelsesmønstre i byerne også undersøgt.

Resultaterne fra undersøgelsen skal bidrage til arbejdet med at udvikle byerne og dermed styrke den samlede oplevelse blandt gæsterne. Det er således et værktøj til at kunne arbejde strategisk med udvikling af både selve byrummet samt aktiviteter.

Rapporten er lavet af Wilke på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme.

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk