Krisehåndtering

Håndter dine kriser, før de opstår

Foto: Pexels

En plan for hvad du og dine medarbejdere gør, hvis der opstår kritiske situationer eller smitteudbrud.

Hvad gør du, hvis der opstår en kritisk situation eller et smitteudbrud? det skal du vide - og kommunikere - allerede inden, det sker.

Det er ikke nok at krydse fingre og håbe på, at der ikke opstår kriser eller smitteudbrud hos jer. Du bliver nødt til at have procedurer på plads, som klart fortæller både dine medarbejdere og dine gæster, hvordan du har tænkt dig at håndtere forskellige scenarier.

Det gør det ikke bare lettere for dig at komme igennem, hvis det sker, men skaber også tryghed for gæsterne, som på den måde ved, at du har styr på situationen - også selvom det forhåbentligt ikke bliver aktuelt at iværksætte planerne. 

Udfordringen

Dine gæster har i endnu højere grad end tidligere katastrofetanker og ‘hvis nu’-bekymringer in mente, når de overvejer, hvorvidt de skal besøge dig. 

De har spørgsmål til, hvordan de er stillet, hvis nu uheldet er ude; hvad du gør, hvis nu der kommer smitte blandt gæster eller medarbejdere; hvad de skal gøre, hvis nu der kommer restriktioner.

Derfor er det vigtigere end nogensinde, at du har en plan klar, så du kan svare på disse spørgsmål og agere ansvarligt hvis nu

Løs det med klare procedurer

For at skabe tryghed både blandt gæster og medarbejdere, bør du udarbejde procedurer for, hvad du og dine medarbejdere gør, hvis der opstår kritiske situationer eller smitteudbrud. 
Kommunikér også gerne på din hjemmeside, at du har procedurer, hvis der skulle forekomme smitte. Disse procedurer kan tilkobles din eventuelle beredskabsplan.

Særligt bør du overveje og have besluttet:

 • Hvad gør du, hvis en gæst ankommer og har symptomer. 
  • Hvad siger du helt konkret, og hvordan forholder du dig til evt. ombooking af opholdet?
 • Hvad gør du, hvis en gæst bliver testet positiv under opholdet. 
  • Hvad og hvordan kommunikerer du situationen til øvrige gæster?
  • Ønsker du at tilbyde, at gæsten kan gå i isolation hos dig?
  • Hvad tilbyder du af eventuel kompensation i forhold til ophold?
  • Er der gæster, der skal tilbydes en form for kompensation eller afbrydelse af ophold?
  • Er der specielle områder, der skal desinficeres?
 • Hvad gør du, hvis en gæst kontakter dig efter afrejse med information om, at de har været smittet under opholdet. 
  • Hvad og hvordan kommunikerer du det til de øvrige gæster?
  • Er der gæster, der bør tilbydes en særlig form for hjælp og/eller kompensation?
  • Er der specielle områder, der skal desinficeres?
  • Det kan overvejes at kommunikere at værelset/huset har været ude af drift i 48 timer efter ekstra rengøring?
 • Hvad gør du, hvis en medarbejder bliver testet positiv.
  • Har der været gæster eller andre medarbejdere, der har haft tæt kontakt med den smittede?
  • Sørg for at der er tæt dialog med alle medarbejdere, og at alle testes.
  • Alle områder og genstande, som den smittede medarbejder har været i berøring med inden for 48 timer før sygdom, rengøres og desinficeres.
     

Overvej også, hvordan fremtiden ser ud for jer med baggrund i egne og andres erfaringer i forhold til, om smitten stiger eller falder. Er der behov for at udvikle nye produkter, eller skal kommunikationen tilrettes efter den aktuelle situation?