Nr. Lyngvig

Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2016-2018

17.3.2016
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Vi kan skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark

En samlet handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark giver mulighed for et målrettet fokus på vækst samt større skala på udviklings- og markedsføringsindsatser.

Det er afgørende for indfrielse af det samlede potentiale i kyst- og naturturismen, at der kan skaffes den nødvendige tilslutning hos private og offentlige interessenter samt tilstrækkelig finansiering og ressourcer til realisering af handlingsplanens intentioner. 

Formålet med handlingsplanen er todelt:

  1. At skabe fælles retning for indsatserne i udviklingsarbejdet for alle aktører, der beskæftiger sig med udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark.
  2. At beskrive de konkrete indsatser, som Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med øvrige aktører tager fat på over de kommende år.

Handlingsplanen for kyst- og naturturismen i Danmark 2016-2018 er udarbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme på baggrund af en vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark.

Jens Hausted
Vil du vide mere?

Direktør/CEO

jha@kystognaturturisme.dk