Nysted

Dansk image- og potentialeanalyse 2019

17.6.2019
Foto: Robin Skjoldborg

Hvad synes danskerne om Danmark som feriedestination? Rapporten viser danskernes ferieadfærd, kendskab og opfattelse af både danske og udenlandske feriedestinationer.

Undersøgelsen indeholder resultater fra en image- og potentialeanalyse, som er foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18+ år. 

Rapporten viser danskernes ferieadfærd, kendskab og hvordan danske og udenlandske feriedestinationer opfattes. Dataindsamlingen er foretaget i marts 2019. I alt 2.009 danskere har deltaget i denne undersøgelse. Første gang, denne image- og potentialeanalyse blev gennemført, var i 2016, og dermed er det 4. gang, undersøgelsen gennemføres. 

"En ferie" defineres i undersøgelsen som en ferierejse med minimum en overnatning. Dermed inkluderes både privat og betalt indkvartering i og uden for Danmark - inkl. ferier i eget sommerhus. 

Indsamling og afrapportering af data er i 2019 gennemført af analyseinstituttet Wilke på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark. 

Det er tredje gang, der er gennemført en image- og potentialeanalyse på marked Danmark. Første gang var i 2016.

I 2019 har der desuden været særligt fokus på måling af betydningen af bæredygtig turisme blandt den danske befolkning.

Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk