Konference 2022

Konference: FREMSYN UDSYN HENSYN

Foto: Mitch Wiesinger

Med afsæt i handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN afholdt Dansk Kyst- og Naturturisme konference den 6. april 2022.

Det var vores ambition med konferencen at sætte fokus på indsatser, der kan give kyst- og naturturismen en endnu stærkere konkurrencekraft internationalt, og inspirere til nogle af de løsninger, der skal være med til at drive den bæredygtige udvikling og vækst i fremtiden.

Handlingsplanen er tilgængelig online.