Dansk Kyst- og Naturturisme
Autocamper på Saltum Strand

Kvalitativ undersøgelse af autocamperbrugere i Danmark og Tyskland

9/14/2020

Rapport baseret på 14 dybdegående interviews med danske og tyske autocamperbrugere med henblik på at få en dybere, kvalitativ forståelse af autocamperbrugeres behov og adfærd.

I nærværende rapport søges en dybere, kvalitativ forståelse af autocamperbrugeres behov og adfærd - via 14 dybdegående interviews med danske og tyske autocamperbrugere.

Dansk Kyst- og Naturturisme har først gennemført to web-baserede spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. danske og udenlandske (tyske, hollandske, norske og svenske) autocamperbrugere. Formålet med disse undersøgelser var at kortlægge autocamperbrugernes behov og adfærd og levere nogle brede, generelle indsigter - den kvalitative undersøgelse underbygger således disse.

Henriette Mølgaard Hansen
Vil du vide mere?

Senioranalytiker/Udviklingskonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 28 59 39 37