Danmarks Rekreative Cykelnetværk

Metodehåndbog: Kommunal kvalificering af Danmarks rekreative cykelnetværk

8.5.2024
Foto: Michael Fiukowski & Sarah Moritz

Fra planlægningsnetværk til digital visning

Dansk Kyst- og Naturturisme har sammen med en række partnere lanceret den første nationale planlægningsversion af Danmarks rekreative cykelnetværk

Dette tager afsæt i en række offentligt tilgængelige data, tre vejledende principper og international erfaring. Ved at udpege et nationalt planlægningsnetværk, sikres et udgangspunkt for en national ensartethed i netværket. Planlægningsnetværket er nu tilgængeligt i GeoFA og dermed klar til den vigtige kommunale bearbejdning og kvalificering, der skal sikre et vedkommende og aktuelt lokalt cykelnetværk i hver kommune – og tilsammen på tværs af Danmark. 

Til dette arbejde har Dansk Kyst- og Naturturisme udgivet denne metodehåndbog, der beskriver, hvordan man kan gribe kvalificeringsprocessen an. Metodehåndbogen udfolder i seks trin, hvordan landets kommuner kan arbejde med at kvalificere planlægningsnetværket til et netværk, der kan skabe sammenhængende cykeloplevelser i egen kommune via eksisterende, cykevenlig infrastruktur. 

Rapporten bygger på leverancer fra Septima, NIRAS, Folkesma, Kommunernes Landsforening og generelle erfaringer fra projekterne 'Fremtidens rekreative netværk' og 'Bedre Vilkår for Cykelturismen i Danmark'

www.cykeloplevelser.dk findes desuden yderligere materiale, der kan understøtte arbejdet med Danmarks rekreative cykelnetværk. 

Mette Rohde Böwadt
vil du vide mere?

Projektchef

mrb@kystognaturturisme.dk