overnatning i naturen

Naturnær overnatning - en kvalitativ målgruppeanalyse

8.12.2023
Foto: Laban Stories

Målgruppestudie med fokus på de gæster, der ønsker naturnær overnatning 

Flere og flere turister ønsker naturnære og miljøvenlige ‘outdoor-overnatninger’. Men hvad vil det sige at være ‘naturnær’? Hvad forbinder danske og tyske turister med en ‘naturnær overnatning’? Og hvordan ser markedet og målgrupperne for naturnær overnatning ud i Danmark?

Det er fokus for denne kvalitative målgruppeanalyse, som Dansk Kyst- og Naturturisme står bag som del af projektet NATURNÆTTER. Analysen peger på, at der findes forskellige målgrupper for turister, der tager på naturnær overnatning. Vi har identificeret fire arketypiske målgrupper: Klassiske outdoorturister, outdoorturister med komfortbehov, naturhyggere og æstetikere. Turisternes efterspørgsel og barrierer for diverse naturnære overnatningsformer afhænger i høj grad af, hvilken målgruppe de tilhører. 

Analysen har til formål at skabe dybdegående indsigt i adfærd, barrierer og efterspørgsel hos de nye målgrupper. Det kan fx overnatningsaktører inden for natur-/outdoorområdet bruge til at tilpasse deres produkter og markedsføring ligesom også destinationer kan finde inspiration til videreudvikling af naturnære overnatninger. 

Analysen er udarbejdet af konsulenthuset Behave Green for Dansk Kyst- og Naturturisme i tæt samarbejde med VisitDenmark og de danske destinationsselskaber. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
 

Marie Vestergaard Madzak
vil du vide mere?

Projektleder

mvm@kystognaturturisme.dk