Dansk Kyst- og Naturturisme
Søg støtte til omstilling som følge af covid-19

Omstillingspuljen

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af covid-19-krisen.

Fra den 29. januar 2021 kan virksomheder hårdt ramt af covid-19-krisen igen søge om penge til omstilling og innovation. Puljen er i 2. runde på lidt over 100 mio. kr., og den skal især hjælpe virksomheder inden for turisme- og oplevelsesbranchen styrket gennem krisen. Frist for ansøgninger i 2. runde er 19. februar 2021.

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. pr. virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet.

Der kan bl.a. søges tilskud til opkvalificering af medarbejdere, køb af nyt udstyr, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Læs mere om:

De står bag

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte et stort beløb til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

Erhvervshus Hovedstaden er udpeget som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen.

Rasmus Friis
Vil du vide mere?

Innovationschef

rfs@kystognaturturisme.dk

Direkte:+45 93 97 51 17