Omstillingspuljen

Omstillingspuljen

Foto: Erhvervshus Hovedstaden

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af covid-19-krisen.

Omstillingspuljen har stadig næsten 90 mio. kr. som din virksomhed kan få del i, hvis I har været hårdt ramt af corona-krisen. Nu er kravet til omsætningsfald, at du skal have haft 20 pct nedgang fra 2019 til 2020/2021.

Du kan få tilskud til en omstilling indenfor:  

  • Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel (fx til nye/ændrede markeder, kunder eller produkter) 
  • Kompetenceudvikling  
  • Køb af udstyr eller andre investeringer 
  • Nye digitale eller bæredygtige løsninger 

I de forrige runder af puljen fik mere end hver anden ansøger penge til omstilling. Du kan søge fra 8. februar til og med 8. marts 2022.  

Hvad kan man søge til?

Med hjælp fra puljen kan din virksomhed få en håndsrækning til at sætte gang i investeringer i fremtidens forretningspotentiale, så I for eksempel kan udvikle nye løsninger til at afsætte produkter og services på nye markeder, investere i digital produktudvikling eller blive en del af den grønne omstilling. I kan også købe rådgivning fra en ekstern konsulent, bygge om eller sende jeres medarbejdere på kursus som led i et omstillingsprojekt.

Puljen har tidligere uddelt tæt på en kvart milliard kroner til mere end 700 danske virksomheder primært i turismebranchen og oplevelseserhvervene. Med den nye bevilling på yderligere 178 millioner kr. fra et flertal i Folketinget, er målet at nå endnu bredere ud til flere brancher i hele landet. Støtten er rettet mod virksomheder, der har været hårdt ramt af corona-krisen og ønsker at igangsætte nye udviklingsinitiativer.

Læs mere om Omstillingspuljen hos Erhvervshus Hovedstaden

 

De står bag

Der står en bred kreds af partnere bag Omstillingspuljen, hvor landets erhvervshuse sammen med Dansk Erhverv og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme/Wonderful Copenhagen medvirker til at kvalificere arbejdet. Erhvervshus Hovedstaden er operatør på puljen. 

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte et stort beløb til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk