Strategisk udviklingsplanlægning på småøerne

Strategisk udviklingsplanlægning på småøerne

8.2.2024
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Erfaringer og anbefalinger fra 3 pilotprojekter

En række danske småøer har de seneste år oplevet en betydelig stigning i antal turister. Dette skyldes bl.a. sommerpakker, reducerede færgepriser og intensiveret markedsføring. Den store tiltrækningskraft, som småøerne besidder i turismesammenhæng, er en naturlig del af den danske kyst- og naturturisme, og har resulteret i stigende udbud og aktiviteter, og derfor også nye erhvervsaktører, på øerne. 

I samarbejde med LAG Småøerne har Dansk Kyst- og Naturturisme i 2021 taget initiativ til udarbejdelsen af de første strategisk-fysiske udviklingsplaner (SFU) for småøerne i Danmark. Initiativet tager udgangspunkt i at understøtte en bæredygtig udvikling med afsæt i havnene som øernes centrale sted.

 Denne publikation er et output af en tværgående indsats for tre pilotprojekter med SFU'er for henholdsvis Endelave, Aarø og Orø. Deltagerne i indsatsen har været fagfolk fra de tre kommuner samt destinationsselskaber, som har haft lejlighed til i fællesskab at reflektere over deres erfaringer fra de tre pilotprojekter.

Emmely Urth Staghøj

Udviklingskonsulent

emu@kystognaturturisme.dk