Søndervig Strand

Tilfredshedsanalyse 2017

30.10.2017
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Analysen kortlægger turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark i 2017. 

Analysen har til hovedformål at gengive resultater på tværs af de i alt 40 feriesteder, der indgår i undersøgelsen og således formidle et samlet billede af feriegæsternes opfattelse af de danske kyst- og feriesteder.

Herudover formidles nogle hovedresultater ned på feriestedsniveau, så det er muligt at sammenligne centrale resultater på tværs af feriesteder.

 

Rapporten sætter også fokus på udvalgte målgrupper, som er særligt relevante for de danske kyst- og feriesteder. Målgrupperne er udvalgt ud fra forskellige parametre som gør dem særligt relevante, herunder bl.a. størrelse, adfærd samt tilfredshed og anbefalingsvillighed.

 

Nærværende undersøgelse er gennemført af Epinion i samarbejde med DST Survey på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk