Rapport_Tilfredshedsanalyse 2019

Tilfredshedsanalyse 2019

12/19/2019
Foto: Niclas Jessen

Måling af turisternes tilfredshed på tværs af 37 danske feriesteder 

Analysen kortlægger turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark i 2019. I rapporten gengives resultaterne på tværs af 37 feriesteder, og der gives dermed et samlet billede af feriegæsternes opfattelse af de danske kyst- og feriesteder. 

Denne hovedrapport vil sammenligne tilfredsheden med en række forskellige områder på tværs af feriesteder. 
Rapporten supplerer ligeledes med en sammenligning af resultater fra målingen i 2017.

Rapporten vil også fokusere på udvalgte og relevante målgrupper for de deltagende feriesteder i undersøgelsen. Målgrupperne er udvalgt baseret på en række parametre som fx anbefalingsvillighed, nationalitet samt ferietype. 

Denne undersøgelse er gennemført af Wilke på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme i juli og august måned 2019.