Reception

E-learning: Opkvalificering og videreuddannelse af turismeerhvervet

Foto: Sydkystdanmark

Via E-learning vil projektet klæde aktørerne ordentligt på til at varetage opgaver for den samlede destination i forbindelse med gæsteservice, krydsbesøg m.m. også i en tid med Corona. Samtidig ønske om at udvide læringen til andre erhverv, der ikke altid ser sig som turismeaktør.

Sydkystdanmark Destination Sønderjylland

 

Formål

Situationen med COVID-19 har vist et behov for at redefinere den rolle, som turistvirksomhederne har ift. regulær turismeservice. Virksomhederne har, i mangel på offentlige tilbud, i stigende grad påtaget sig regulære gæsteserviceopgaver, hvilket har skabt en tilstrømning af nye kundesegmenter til deres forretning. Virksomhederne har dog ikke følt sig ordentligt klædt på til at varetage denne opgave og efterspørger derfor et læringsforløb, der vil kunne uddanne medarbejderne i den mest grundlæggende gæsteservice, lokale kendskab mv. Samtidig ønsker vi at udvide netværket af turistinformationer, så alle dele i turistens helhedsoplevelse tænkes ind i gæsteservicen.

I bund og grund ønsker vi at give virksomhederne et løft her og nu, så de bedre kan tiltrække og fastholde turister under og efter krisen. På denne måde er vi også med til at sikre, at turismeerhvervet er parat til at omdanne besøg til mersalg, krydsbesøg hos flere attraktioner og generelt øget omsætning med det samme. Det er nu vi må sørge for, at vores turismeerhverv er bedst muligt rustet til opgaven.

 

Indsatser

  • Udarbejdelse af e-learning system med en lang række målrettede moduler
  • Kommunikation af best case håndtering af corona-krisen til turisterhvervet i de to destinationer
  • Udvikling og produktion af how-to-videoer til formidling og turistinformation, som skal sikre nye digitale kompetencer hos turisterhvervet fx i forhold til vigtigheden af markedsføring
  • Sikre øget kendskab igennem e-learning, således at turisterhvervet kommer til at lære destinationerne bedre at kende ift. attraktioner, overnatningssteder osv., så vi bedre kan sikre øget omsætning, mersalg, krydsbesøg m.v.
  • Udarbejde træningsforløb af nye turist hotspots (min. 2)
  • Min. 1 produktkendskabstur til turistinformationer samt min 1 kursusdag pr. destination, som skal understøtte den digitale indsats (timing: forår 2021)
  • Udarbejde en model for skalering af systemet til resten af Danmark

Vil du vide mere?

Vibeke Tejlmand
Turismeservicechef, Destination Sydkystdanmark

Telefon
+45 2490 6381

E-mail

vt@vism.dk