Projektinitiativer i 'Kickstart Dansk Turisme 2.0'

'Kickstart Dansk Turisme' er en fælles, national holdindsats for at genrejse dansk turisme post corona-pandemiens udbrud. Se mere om de fire initiativer der fortsætter indtil udgangen af 2023. 

Ebike
Daniel Villadsen

#1 Viden til tiden 2.0

Nedlukninger og begrænsninger som følge af corona-pandemien har tvunget turismesektoren til at tænke nyt og kreativt. Med udgangspunkt i danske og internationale tiltag bidrager indsatsen fortsat med viden indenfor tendenser og udviklingen mellem udbud og efterspørgsel i sektoren.

Vestkysten
Flying October

#2 Reframe og mersalg ved Vestkysten 2.0

I projekt 2.0 vil der fortsat være fokus på at videreføre- og udvikle den 1:1 sparring, som i sidste forløb viste sig at være et værdifuldt værktøj, fordi det gennem virksomhedsnære forløb styrkede udviklingen i turismeerhvervet.

Kayak
Mitch Wiesinger

#3 Outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling 2.0

I det nye initiativ vil der fortsat være fokus på produkt- og kompetenceudvikling. Der vil også blive arbejdet mod et digitaliseringsløft med fokus på at forbedre virksomheders digitale performance. Sidst, men ikke mindst, vil netværk og partnerskab blive bragt i spil med det formål at støtte virksomhedernes ønske om at arbejde sammen på tværs af indsatser og aktiviteter. 

Meeting
Kim Wyon

#4 Kickstart af dansk erhvervs- og mødeturisme 2.0

Anden runde af kickstart dansk møde- og erhvervsturisme har fortsat fokus på at styrke kongresområdet ift. at fastholde og vinde nye internationale kongresser. Herudover vil man fortsat arbejde med at styrke mødedestinationernes produkter og konkurrenceevne på det internationale marked.