Projektinitiativer i 'Kickstart Dansk Turisme 1.0'

'Kickstart Dansk Turisme' var en fælles indsats for at genrejse dansk turisme post corona-pandemiens udbrud. Indsatsen blev til i et samarbejde mellem VisitAarhus, Wonderful Copenhagen, Danske Destinationer og Dansk kyst- og Naturturisme. Læs mere om de 11 oprindelige initiativer herunder.

Bord for en i Sverige
Linda Karlsson

#1 Viden til tiden

Nedlukninger og begrænsninger som følge af corona-pandemien har tvunget turismesektoren til at tænke nyt og kreativt. Med udgangspunkt i danske og internationale tiltag, bidrager indsatsen her med viden indenfor tendenser og udviklingen mellem udbud og efterspørgsel i sektoren.

Hirtshals og Tversted
@Flying October - Destination Nordvestkysten

#2 Reframe og mersalg ved Vestkysten

Med initiativer i 'Reframe og mersalg' forsøges det ved hjælp af understøttende og vidensopbyggende tiltag at kompensere og fremadrettet at minimere de begrænsninger og effekter COVID-19-pandemien har haft for turismeerhvervet ved Vestkysten.

Himmerlandevej
Destination Himmerland

#3 Back to Business - Back on Track

Konsekvenserne post-corona er uvisse, men vi ved, at meget vil være forandret: ændret turistadfærd og ændrede rejsemønstre. Digital forretningsforståelse er afgørende for turismeerhvervet, og der er behov for at understøtte erhvervets forretning, udvikling og vækst.

Reception
Sydkystdanmark

#4 E-learning: Opkvalificering og videreuddannelse af turismeerhvervet

Via E-learning vil projektet klæde aktørerne ordentligt på til at varetage opgaver for den samlede destination i forbindelse med gæsteservice, krydsbesøg m.m. også i en tid med Corona. Samtidig ønske om at udvide læringen til andre erhverv, der ikke altid ser sig som turismeaktør.

Visitorspots-app
Destination Sydkystdanmark

#5 Digitale løsninger og turistinformerende indsatser

Formålet med projektet er at skabe vækst og omsætning for aktørerne igennem en koordineret indsats indenfor turismeformidling, turistinformation og brug af digitale løsninger igennem VisitorSpots samt at skabe øget motivation og kendskab hos destinationens turister.

Esrum Sø
Daniel Villadsen - VisitNordsjælland

#6 Tourist Stay Safe

Tourist Stay Safe-projektet skal guide turismevirksomhederne til at agere i en post-corona-tid og lægger især vægt på at finde løsninger til at synliggøre og kommunikere hygiejne- og tryghedstiltag, så det bliver et aktiv for turismevirksomheden og en tryghedsskaber for gæsten.

Mountainbike
VisitAarhus

#7 Outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling

Der er et uudnyttet potentiale knyttet til den øgede søgning mod outdoor- og naturoplevelser i kølvandet på COVID-19. I denne kickstart-indsats bliver sporene lagt - både med og uden mountainbike-mudder - til en nytænkning af outdoor-baseret turisme, der peger langt ind i fremtiden

Kickstart erhvervsturismen
MeetDenmark

#8 Kickstart af dansk erhvervs- og mødeturisme

Projektet fokuserer på fastholdelse af vunden forretning og tiltrækning af ny. Der fokuseres også på udvikling af de danske mødedestinationers tilbud - herunder at mindske kunders usikkerhed ved Danmark som mødedestination samt at gøre det muligt at gennemføre virtuelle site inspections.

Kickstart kulturturismen
Wonderful Copenhagen

#9 Kickstart kulturturismen

Kulturen er nøglen til en kickstart af storbyturismen i Danmark efter COVID-19-pandemien. Indsatsen skal i samarbejde med storbyernes kulturpartnere sætte ekstra fokus på kulturoplevelser samt gennem ny viden og nye løsninger bidrage til kulturinstitutionernes attraktivitet og overlevelse.

Normann Copenhagen
Normann Copenhagen

#10 Kickstart innovationen

COVID-19 har medført nye behov og adfærdsmønstre for storbyens gæster. 'Kickstart innovationen' vil derfor kickstarte storbyernes turismeomsætning gennem accelererede udviklingsforløb, hvor nye partnerskaber, eksperimenter med nye teknologier og innovative løsninger er i fokus.

Cafe Sweet Treat
VisitDenmark

#11 Digital infrastruktur i verdensklasse

Danske Destinationer og VisitDenmark går sammen om at opgradere og videreudvikle dansk turismes digitale infrastruktur (ASP-platform, GuideDanmark mv.). Projektet gennemføres med fokus på, at turisterne vil få nemmere ved at blive inspireret og informeret om danske turismeprodukter.