Projektinitativer i 'Kickstart dansk turisme 2020'

'Kickstart dansk turisme 2020' er en fælles, national holdindsats for at genrejse dansk turisme post corona-pandemiens udbrud. Læs mere om de 10 initiativer i projektet.

#1 Viden til tiden
Nedlukninger og begrænsninger som følge af corona-pandemien har tvunget turismesektoren til at tænke nyt og kreativt. Med udgangspunkt i danske og internationale tiltag, bidrager indsatsen her med viden indenfor tendenser og udviklingen mellem udbud og efterspørgsel i sektoren.
#2 Reframe og mersalg ved Vestkysten
Med initiativer i 'Reframe og mersalg' forsøges det ved hjælp af understøttende og vidensopbyggende tiltag at kompensere og fremadrettet at minimere de begrænsninger og effekter COVID-19-pandemien har haft for turismeerhvervet ved Vestkysten.
#4 E-learning: Opkvalificering og videreuddannelse af turismeerhvervet
Via E-learning vil projektet klæde aktørerne ordentligt på til at varetage opgaver for den samlede destination i forbindelse med gæsteservice, krydsbesøg m.m. også i en tid med Corona. Samtidig ønske om at udvide læringen til andre erhverv, der ikke altid ser sig som turismeaktør.
#5 Digitale løsninger og turistinformerende indsatser
Formålet med projektet er at skabe vækst og omsætning for aktørerne igennem en koordineret indsats indenfor turismeformidling, turistinformation og brug af digitale løsninger igennem VisitorSpots samt at skabe øget motivation og kendskab hos destinationens turister.
#6 Tourist Stay Safe
Tourist Stay Safe-projektet skal guide turismevirksomhederne til at agere i en post-corona-tid og lægger især vægt på at finde løsninger til at synliggøre og kommunikere hygiejne- og tryghedstiltag, så det bliver et aktiv for turismevirksomheden og en tryghedsskaber for gæsten.
#7 Outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling
Der er et uudnyttet potentiale knyttet til den øgede søgning mod outdoor- og naturoplevelser i kølvandet på COVID-19. I denne kickstart-indsats bliver sporene lagt - både med og uden mountainbike-mudder - til en nytænkning af outdoor-baseret turisme, der peger langt ind i fremtiden
#8 Kickstart af dansk erhvervs- og mødeturisme
Projektet fokuserer på fastholdelse af vunden forretning og tiltrækning af ny. Der fokuseres også på udvikling af de danske mødedestinationers tilbud - herunder at mindske kunders usikkerhed ved Danmark som mødedestination samt at gøre det muligt at gennemføre virtuelle site inspections.
#9 Kickstart kulturturismen
Kulturen er nøglen til en kickstart af storbyturismen i Danmark efter COVID-19-pandemien. Indsatsen skal i samarbejde med storbyernes kulturpartnere sætte ekstra fokus på kulturoplevelser samt gennem ny viden og nye løsninger bidrage til kulturinstitutionernes attraktivitet og overlevelse.
#10 Kickstart innovationen
COVID-19 har medført nye behov og adfærdsmønstre for storbyens gæster. 'Kickstart innovationen' vil derfor kickstarte storbyernes turismeomsætning gennem accelererede udviklingsforløb, hvor nye partnerskaber, eksperimenter med nye teknologier og innovative løsninger er i fokus.