Himmerlandevej

Back to Business - Back on Track

Foto: Destination Himmerland

Konsekvenserne post-corona er uvisse, men vi ved, at meget vil være forandret: ændret turistadfærd og ændrede rejsemønstre. Digital forretningsforståelse er afgørende for turismeerhvervet, og der er behov for at understøtte erhvervets forretning, udvikling og vækst.

Destination Himmerland Destination Limfjorden Destination Kystlandet Dansk Kyst- og Naturturisme

 

Formål

Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Turistsamarbejdet Kystlandet i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, er gået sammen om en indsats under navnet ‘Back to Business – Back on Track’. Destinationsselskaberne ønsker sammen med nøje udvalgte samarbejdspartnere at videregive kompetencer indenfor digitalisering i øjenhøjde, så man som turismevirksomhed kan omstille sin virksomhed til den nye turistadfærd og nye målgrupper og behov i kølvandet af COVID-19.

Projektet tager udgangspunkt i den enkeltes virkelighed, fx hvor er virksomheden lige nu digitalt og markedsmæssigt. Gennem digitalisering og teknologisk forretningsførelse i øjenhøjde og ved at gennemføre individuelle forløb på basis af en individuel screening og afdækning i de enkelte turismevirksomheder, vil initiativet være med til at kickstarte turisterhvervet i de tre destinationer.

Dette vil ske gennem fælles skalerbare tiltag med fokus på at opkvalificere virksomhedernes viden og kompetencer gennem digitale værktøjer, som samtidig forbedrer forretningsperformance og tuner virksomhederne til at agere i et nyt marked ovenpå en periode, hvor ressourcerne er blevet få og ændret turistadfærd i kølvandet på COVID-19.

Indsatser

 1. Vidensdage
  COVID-19 har sat et enormt stort præg på dansk turisme og har resulteret i store udfordringer og nedlukninger i turistbranchen. Vores områder er også hårdt ramt og det gør ondt at se, hvordan mange af vores samarbejdspartnere kæmper for overlevelse. Men vi er overbevist om, at der er lys for enden af tunnelen – dog bliver intet som det ”plejer”. Derfor inviterer vi turismeerhvervet til en vidensdag i hver af de tre destinationer, hvor vi har inviteret vores nærmarkeder (VisitDanmark i Tyskland, Holland, Sverige og Norge), som bl.a. vil give deres bud på nye rejsetrends, turistadfærd og erfaringer set i lyset af COVID-19. Derudover vil vi også have en dialog om de udfordringer erhvervet har i forbindelse med COVID-19 – disse input skal bruges i det videre arbejde i projektet.
   
 2. Tema-webinars
  Webinars for turismeerhvervet i de tre destinationer fordelt på i løbet af projektperioden med følgende temaer:
  • Outdoor-turisme
  • Digitalisering - Den Digitale Værktøjskasse
  • Gæste-oplevelsesservice i en coronatid
    
 3. Værktøjskasse
  Værktøjskassen vil have primært fokus på at afhjælpe de udfordringer som erhvervet har i forbindelse med COVID-19, og vil have karakter af digitale værktøjer målrettet turismeerhvervet, som virksomhederne kan gøre anvendelse af her og nu. Ideen udspringer af Midtjysk Turisme, der tilbage i 2009 samlede en række redskaber i et lettilgængeligt format. Værktøjskassen er for længst forældet, men ideen var god, og vi vil derfor lave en ny/opdateret udgave. Den tidligere værktøjskasse var en fysisk bog, denne gang vil vi gøre materialet tilgængeligt på en digital platform, så det løbende kan opdateres og suppleres. Der er dog fortsat er et ønske om trykt materiale, og derfor skal dele af værktøjskassen gøres klar til print/tryk.
  Værktøjskassen skal udvikles med afsæt i her og nu løsninger som hurtigt kan kortlægges og bringes i anvendelse hos virksomhederne, både i dette projekt men også udenfor, og det er således hensigten, at materialet skal være frit tilgængelig for turisterhvervet generelt set.
   
 4. 1-til-1-sparring med turismevirksomhederne
  I samarbejde med de lokale erhvervskontorer får 75 turismevirksomheder mulighed for en 1-til-1-sparring med henblik på at behovsafdække for at finde frem til en eventuel løsning på virksomhedens udfordring. Målet med mødet er at få et overblik over virksomhedens udfordringer og behov. Efter mødet skal der foreligge et screeningsreferat eller handlingsplan.
   
 5. Rådgiverbank
  Når én-til-én-sparringen med de pågældende turismevirksomheder er afklaret og virksomhedens behov er afdækket, vil man som virksomhed få mulighed for at tage del i en Rådgiverbank. Rådgiverbanken består af en række konsulenter med specialviden som kan assistere virksomhederne med at eksekvere på specifikke indsatser. Dette er muligt for 30 ud af de 75 deltagende virksomheder.
   
 6. Andre eksterne indsatser
  Udover at få del i Den Digitale Værktøjskasse og Rådgiverbanken, får de deltagende virksomheder, som screenes og har behovet, mulighed for at deltage i andre forløb - f.eks. Digital Ledelseskultur i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og UCN samt andre indsatser i f.eks. erhvervshusene, som de lokale erhvervskontorer har viden om.

Følg med i projektet på destinationernes hjemmesider:
https://www.destinationhimmerland.dk/projekt/back-to-business
https://www.ferievedlimfjorden.dk/erhverv/back-business
https://kystlandet.dk/

Vil du vide mere?

Sofi Olofsson Bak
Destinations- og projektkonsulent, Destination Himmerland

Telefon
+45 3148 9078

E-mail
sofi@destinationhimmerland.dk