Himmerlandevej

Back to Business - Back on Track

Konsekvenserne post-corona er uvisse, men vi ved, at meget vil være forandret: ændret turistadfærd og ændrede rejsemønstre. Digital forretningsforståelse er afgørende for turismeerhvervet, og der er behov for at understøtte erhvervets forretning, udvikling og vækst.

Destination Himmerland Destination Limfjorden Turistsamarbejdet Kystlandet Dansk Kyst- og Naturturisme

 

Formål

Dette projekt tager udgangspunkt i den enkeltes virkelighed, fx hvor er virksomheden lige nu digitalt og markedsmæssigt. Igennem digitalisering og teknologisk forretningsførelse i øjenhøjde ved at gennemføre individuelle forløb på basis af en individuel screening og afdækning i de enkelte SMV-virksomheder samt opsætning af individuelle målsætninger og sammensætning af forløb for at indfri målsætningerne vil initiativet være med til at kickstarte turisterhvervet i de tre destinationer gennem fælles skalerbare tiltag med fokus på at tilgængeliggøre endnu flere produkter og stimulere mersalg gennem digitale værktøjer, som samtidig forbedrer forretningsperformance og tuner virksomhederne til at agere i et nyt marked ovenpå en periode, hvor ressourcerne er blevet få.

Indsatser

 1. Vidensdage
  COVID-19 har sat et enormt stort præg på dansk turisme og har resulteret i store udfordringer og nedlukninger i turistbranchen. Vores områder er også hårdt ramt og det gør ondt at se, hvordan mange af vores samarbejdspartnere kæmper for overlevelse. Men vi er overbevist om, at der er lys for enden af tunnelen – dog bliver intet som det ”plejer”. Derfor inviterer vi turismeerhvervet til en vidensdag i hver af de tre destinationer, hvor vi har inviteret vores nærmarkeder (VisitDanmark i Tyskland, Holland, Sverige og Norge), som bl.a. vil give deres bud på nye rejsetrends, turistadfærd og erfaringer set i lyset af COVID-19. Derudover vil vi også have en dialog om de udfordringer erhvervet har i forbindelse med COVID-19 – disse input skal bruges i det videre arbejde i projektet.
   
 2. Værktøjskasse
  Værktøjskassen vil have primært fokus på at afhjælpe de udfordringer som erhvervet har i forbindelse med COVID-19, og vil have karakter af digitale værktøjer målrettet turismeerhvervet, som virksomhederne kan gøre anvendelse af her og nu. Ideen udspringer af Midtjysk Turisme, der tilbage i 2009 samlede en række redskaber i et lettilgængeligt format. Værktøjskassen er for længst forældet, men ideen var god, og vi vil derfor lave en ny/opdateret udgave. Den tidligere værktøjskasse var en fysisk bog, denne gang vil vi gøre materialet tilgængeligt på en digital platform, så det løbende kan opdateres og suppleres. Der er dog fortsat er et ønske om trykt materiale, og derfor skal dele af værktøjskassen gøres klar til print/tryk. Værktøjskassen skal udvikles med afsæt i her og nu løsninger som hurtigt kan kortlægges og bringes i anvendelse hos virksomhederne, både i dette projekt men også udenfor, og det er således hensigten, at materialet skal være frit tilgængelig for turisterhvervet generelt set.
   
 3. Ressourcebank
  Når én-til-én-sparringen med erhvervet igangsættes vil der blive koblet en ressourcebank på, som vil være en række konsulenter med specialviden som kan assistere virksomhederne med at eksekvere på specifikke indsatser hvor destinationernes medarbejdere eller virksomheden selv ikke er i stand til det. Det vil typisk være private konsulenter, erhvervshuse eller leverandører som vil indgå her og sikre fagligt niveau i udførelsen.
   
 4. Individuelle
  handlingsplaner I samarbejde med de lokale erhvervskontorer skal der udarbejdes handlingsplaner som definerer steps i en on-going forretningstilpasning/udvikling således at virksomhederne får tilpasseret deres produkter, kommunikation og forretningsprocesser til det marked, som COVID-19 afstedkommer. Handlingsplanerne vil være udgangspunktet for én-til-én-forretningstilpasningen.
   
 5. Én-til-én-forretningstilpasning
  I samarbejde med de lokale erhvervskontorer afsættes der 2 x ½ dag om måneden til en målrettet forretningstilpasning med de deltagende virksomheder således, at der både er hjælp, support og vejledning direkte hos virksomhederne – der tages udgangspunkt i handlingsplanerne.
   
 6. Netværksdage
  For at understøtte en agil udvikling gennem hele projektet, i en fremtid og et marked vi på nuværende tidspunkt ikke kan forudsige, vil vi understøtte hver destination med et netværksprogram for de deltagende virksomheder, som tager udgangspunkt i strategiske fokusområder som virksomhederne med fordel bør vide mere om. Her er der valgt 3 temaer: outdoor, digitalisering og gæsteservice.

Vil du vide mere?

Sofi Olofsson Bak
Destinations- og projektkonsulent, Destination Himmerland

Telefon
+45 3148 9078

E-mail
sofi@destinationhimmerland.dk